מפעילות הקליניקה

עדכונים מפעילות הקליניקה בשנת תשע"ח

 1. המודל להסכם קיבוצי רגיש מגדרימסמך זה מציע מודל להסכם קיבוצי רגיש מגדרית, המעודד קידום זכויות של נשים במקומות עבודה, בדגש על זכויות הוריות של נשים וגברים, וכן מבקש להציע דפוסי העסקה גמישים לעובד/ת, החורגים מדפוס ההעסקה המסורתי. הנחת המוצא של מודל זה הינה כי ויתורים בעבודה לטובת הורות נעשים כיום באופן כמעט בלעדי על-ידי נשים, ובכך נפגעת יכולתן להשתלב ולהתקדם בשוק העבודה. משכך, בכדי לקדם שוויון מגדרי במקומות עבודה, יש לסייע להורים לשלב בין עבודה לחיי משפחה (איזון חיים-עבודה) באופן מאוזן מגדרית. לצד זאת, המודל מעודד קידום נשים בכל הדרגות והתפקידים, כמו גם יצירת סביבת עבודה בטוחה ומכבדת לנשים העובדות. המודל נערך בשנת 2014 על ידי הקליניקה לזכויות נשים בעבודה בשיתוף ארגון "כוח לעובדים". 

   

 2. זכויות נשים בעלות עסקים המתמודדות במכרזי רכש: נשים רבות בעלות עסקים, לא יודעות שכאשר הן ניגשות למרכז רכש ממשלתי או מקומי, יש להן הטבות שהן יכולות ליהנות מהן. הקליניקה לנשים וכלכלה פרסמה מסמך שמטרתו להביא לידיעתן של נשים בעלות עסקים המתמודדות במכרזי רכש ממשלתיים ומקומיים מה הן זכויותיהן. לצפייה במסמך המלא

   

 3. בשנת 2016 תוקנו תקנות המחייבות את העיריות , המועצות המקומיות והמועצות האזוריות  להעדיף עסק בשליטת אישה שמתחרה במכרז על פני עסק בשליטת גברבמכרזי רכש של רשויות אלה. אם ועדת המכרזים מצאה שיש להמליץ באותה מידה על שתי ההצעות

  בבדיקה שערך הצוות בקליניקה לנשים וכלכלה העוסק בנושא בעשרות רשויות מקומיות עלה כי ברשויות רבות לא נודע על התקנות והן לא מיושמות.  במשך חודשים רבים ניסה הצוות בדרכים מגוונות ומקוריות להגיע לתפוצה הרחבה ביותר של  מנכ"לים ברשויות המקומיות כדי ליידע על הנושא ולהציע דרכים ליישום התקנות.  בימים אלה פורסמה ידיעה על התקנות באתר של איגוד המנכ"לים והמזכירים ברשויות  המקומיות בישראל עם הפניה לאתר הקליניקות.

   

 4. דף המידע בנושא סל גמיש, שכתבה וערכה הקליניקה לזכויות נשים וכלכלה, פורסם ב"כל זכות" לינק לדף:  דף מידע סל גמיש

 

עדכונים מפעילות הקליניקה בשנת תשע"ז

 1. במהלך שנת הלימודים תשע"ז, טיפלה הקליניקה ב-12 פניות. בהמשך לפניות אלו נכתבו 13 בקשות שונות.

   

 2. הקליניקה ניסחה שתי הצעות חוק (שיתוארו להלן) אשר בשיתוף פעולה עם חברי כנסת הונחו על שולחן הכנסת.  

   

 3. הקליניקה הגישה שלוש חוות דעת שונות (שיפורטו להלן) לכנסת, להסתדרות, ל"כוח לעובדים" ולח"כ מרב מיכאלי.

   

 4. הקליניקה כתבה אוגדן בנושא הטרדה מינית בעבודה – מניעה וטיפול, המיועד לוועדי עובדים.

   

 5. משרד הכלכלה סירב לבקשת בית ספר לקבל היתר לפגיעה במשרתה של מורה בהריון. הפגיעה נעשתה על רקע יחסים מעורערים בין צוות המורים לבין הנהלת בית הספר, שנבעה ממסכת מתמשכת של התעמרות המנהלת בעובדים (פרשה שתלויה ועומדת בבית הדין לעבודה). הקליניקה העניקה לפונה ליווי וייעוץ לאורך כל ההליך.  

   

 6. הקליניקה פנתה לממונה על השכר באוצר בדרישה לשלם לפונה, עובד עיריית ב"ש ואב גרוש לשני ילדים, תוספת מעונות בהתאם להסכם הקיבוצי במגזר הציבורי. על פי סעיף 4(ב) לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תוספת מעונות היא "זכות בקשר להורות", שיש להחילה באופן שוויוני על עובד ועל עובדת. הצעת משרד האוצר לשלם לפונה תוספת מעונות חלקית, בהתאם לחלקיות המשמורת שלו על הילדים נדחתה על-ידי הקליניקה. בשנה הקרובה צפוי להיות מוגש כתב תביעה.  

   

 7. הקליניקה ניסחה עבור ח"כ מיכל רוזין (ובשיתוף הלשכה המשפטית של הכנסת) הצעת חוק לתיקון סעיף 4 בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. התיקון המוצע נועד לזכות בזכויות בקשר להורות גם עובדים שהם אבות גרושים, המחזיקים בילדיהם במשמורת משותפת. כיום קובע החוק כי זכויות בקשר להורות הניתנות לעובדת במקום עבודה יינתנו גם לעובד, בתנאי שבת זוגו לא ניצלה זכויות אלה מכל סיבה שהיא (בין אם היא עצמאית ובין שבמקום עבודתה לא ניתנות ההטבות הללו, או שבחרה שלא לנצלן), או בתנאי שהילדים בחזקתו הבלעדית, ועל כן מפלה לרעה משפחות שבהן ההורים מחזיקים בילדים במשמורת משותפת, כאשר האם אינה זכאית לזכויות בקשר להורות. הצורך בתיקון עלה בעקבות הפנייה המטופלת בקליניקה, כמפורט לעיל.

   

 8. הקליניקה מקדמת בשיתוף ארגון "מען" הקמת מסגרות לגיל הרך במזרח העיר, וזאת במטרה להתמודד עם המחסור העצום במסגרות אלו, אשר כובל אימהות לפעוטות לבתיהן ולא מאפשר להן לצאת לעבוד. היבט נוסף של בעיה זו הוא מחסור במקומות עבודה לנשים שהוכשרו כגננות וכסייעות. במסגרת זו קיימה הקליניקה מפגש עם נשים בקהילה,  פנתה לשר הרווחה ולראש עיריית ירושלים בקריאה דחופה לפתוח מסגרות לגיל הרך (3 חודשים – 3 שנים) במזרח ירושלים והציגה את הבעיה בוועדה למעמד האישה ולשוויון מגדרי.

   

 9. הקליניקה כתבה עבור ארגון העובדים "כוח לעובדים" אוגדן לוועדי עובדים בנושא מניעת הטרדה מינית בעבודה והתמודדות נכונה עם פניות בנושא במקום העבודה.

   

 10. הקליניקה נטלה חלק בקואליציה "יחידניות סגולה" לקידום שירותים תומכי תעסוקה להורים יחידים. במסגרת זו, הקליניקה פרסמה והגישה לכנסת נייר עמדה ביקורתי על תוכנית משרד העבודה והרווחה לסיוע להורים יחידים. כמו כן הקליניקה ייצגה את הקואליציה בדיון בוועדה למעמד האישה ולשוויון מגדרי בנושא "מעטפת למשפחות חד הוריות במצוקה כלכלית וחברתית". בדיון הציגה עו"ד דנה גינוסר את הנתונים המספריים ואת החסמים העיקריים: דרישת הסף לקבלת קצבת הבטחת הכנסה/מזונות מהביטוח הלאומי; תשלום רטרואקטיבי בלבד עבור מסגרות לילדים והכשרה מקצועית; בירוקרטיה סבוכה וחוסר נגישות לזכויות. בנוסף השתתפה הקליניקה בדיון בוועדת השקיפות בכנסת, במסגרת יום המאבק בעוני. הוועדה התמקדה בכשלים בתוכנית משרד הכלכלה לעידוד תעסוקת הורים יחידים, הגורמים למיעוט זכאיות ולשיעורי ניצול נמוכים מאוד של  תקציב התוכנית. בסיכום הדיון התבקשו משרדי הכלכלה והאוצר למסור לוועדה את תשובותיהם לשאלות הפורום, וכן לדווח מה נעשה בעודפי התקציב שלא נוצלו.

   

 11. הקליניקה הכינה דף מידע לבלניות אודות זכויותיהן במקום העבודה. את דף המידע חילקו נציגות הקליניקה בכנס בלניות ארצי שהתקיים בבית החולים הדסה הר הצופים.

   

 12. הקליניקה כתבה עבור ההסתדרות הכללית וח"כ מרב מיכאלי חוות דעת מקיפה בנושא הסדרי עבודה גמישים. מטרתה של חוות דעת זו היא לתמוך ביישום מודל של גמישות תעסוקתית בשוק העבודה הישראלי. גמישות תעסוקתית עשויה להתבטא בשינויים במסגרת שעות העבודה, במקום ביצוע העבודה ובאופן ביצועה. היא  מאפשרת לעובדים ולעובדות לשלב בהצלחה בין דרישות העבודה וצרכי הפרנסה לבין חייהם הפרטיים, ובכללם מחויבויותיהם המשפחתיות (“work-life balance”, או "איזון חיים-עבודה").

   

 13. הקליניקה העבירה הרצאה בדיני עבודה לבלניות במטה יהודה. מטרת הפגישה הייתה ליידע את הבלניות על זכויותיהן התעסוקתיות כעובדות, ובעיקר על זכויותיהן על פי ההסכם הקיבוצי האחרון שנחתם בין ההסתדרות החדשה לבין המועצות הדתיות, וכן לשמוע מהן על תנאי העסקתן בפועל ועל קשייהן למצות את זכויותיהן. המפגש כלל הרצאה על דיני העבודה העיקריים, על תלוש המשכורת ועל ההסכם הקיבוצי, וכן שיחה פתוחה שבה תיארו הבלניות את המציאות התעסוקתית שלהן, והעלו הצעות לדרכי פעולה לשינוי המצב.

   

 14. בגיליון אוקטובר של בטאון לשכת עורכי הדין פורסם מאמרה של עו"ד דנה גינוסר, שסקר את ההתפתחויות בנושא הטיפול בהטרדה מינית בשירות המדינה ואת פעילות הקליניקה בנושא, שראשיתה בדו"ח שפרסמה הקליניקה בספטמבר 2014 "מניעה וטיפול במקרי הטרדות מיניות בשירות המדינה – סקירה מיוחדת".

   

 15. הקליניקה  קיימה את המפגש השלישי בסדרה ״פרקטיקה פוגשת אקדמיה" בנושא שוק התעסוקה ונשים חרדיות. בין היתר עסק הכנס בשאלות כמו האם הגטאות התעסוקתיים הם הכרח, מהם המחירים החברתיים שלהם או של היעדרם, מה תפקיד הקולקטיב החרדי במקומות עבודה, שינויים ומגמות בשוק התעסוקה החרדי ועוד. השתתפו בכנס: פרופ' מיכל פרנקל, האוניברסיטה העברית; גב' רחלי איבנבוים, אקטיביסטית חרדית; השופטת דיתה פרוז׳ינין, נשיאת בית הדין האיזורי לעבודה בדימוס; ד"ר עינת אלבין ועו"ד דנה גינוסר.

   

 16. במסגרת הקורס השנה השתתפו המרצות האורחות הבאות:
  דיתה פרוז'ינין (נשיאת בית הדין האיזורי לעבודה בדימוס), ד"ר יעל חסון (מרכז אדווה), עו"ד מיכל גרא מרגליות (מנכ"לית שדולת הנשים), עו"ד קרן בר-יהודה ויעל אלימלך (מנהלת תחום החינוך החרדי במנח"י).