דוגמאות מפעילות הקליניקה

עדכונים מפעילות הקליניקה בשנת תש"פ

כללי

הקליניקה לנשים וכלכלה טיפלה במהלך שנת הלימודים ב-110 פניות משפטיות, במסגרתן נכתבו למעלה מ-51 מכתבים ובקשות לרשויות וכן נוהלו חמישה תיקים בערכאות משפטיות. לצד זה הובילה הקליניקה שישה נושאים לשינוי מדיניות ובכלל זה השתתפה במאבק המשפטי המוצלח לביטולן של התקנות לשעת חירום שלמעשה ביטלו את הדרישה לקבל היתר להוצאה לחל"ת של עובדות המוגנות על פי חוק עבודת נשים.

ייצוג וסיוע משפטי לפונים/ות

מאז תחילת משבר הקורונה סייעה הקליניקה במענה לצרכים דחופים שהתעוררו בעקבות המשבר בשוק התעסוקה, הן מול מעסיקים והן במיצוי זכויותיהן של פונות מול הרשויות. מרבית הפונות נזקקו לסיוע דחוף בקבלת דמי אבטלה, לאחר שהוצאו לחל"ת. פונות אחרות ביקשו סיוע מאחר שנאלצו להפסיק לעבוד, לנוכח מצבן הבריאותי או נסיבות משפחתיות (למשל אמהות חד הוריות או בנות זוג לעובדים חיוניים, שנותרו ללא מענה עם סגירת מסגרות החינוך), אולם לא היו זכאיות לדמי אבטלה משום שלא פוטרו או הוצאו לחל"ת. משכך, סייענו הן בפניות למעסיקים והן בפניות לביטוח הלאומי. במקרים אחרים, סייענו לעובדות אשר מעסיקיהן ניצלו את המשבר כדי לפגוע בזכויות המוקנות להן בנסיבות המוגנות בהתאם לחוק עבודת נשים (הריון, חזרה מחופשת לידה ועוד).

הקליניקה סייעה לאם חד הורית בת 20 לקבל השלמת הכנסה. הקליניקה צירפה לבקשת הבטחת הכנסה מכתב נלווה שכלל בקשה לפטור מהתייצבות בלשכת התעסוקה, לנוכח מצבה התעסוקתי, הטיפול בילד וקשיי ניידות. לאחר קבלת הבקשה פנתה הקליניקה בבקשה למשרד האוצר בבקשה לאשר לפונה מענק עבודה למרות שהזכאות למענק זה היא מגיל 23.

התקבל ערר שהגישה הקליניקה כנגד החלטת שירות התעסוקה לשלול את קצבת הבטחת ההכנסה של פונה למשך חודש. העובדת, אם חד הורית שאינה דוברת עברית, מועסקת כמטפלת בקשישים בעמותת ״מטב״. קצבת השלמת ההכנסה שלה נשללה למשך חודש, בטענה שאמנם התייצבה בלשכת התעסוקה אולם לא פנתה לשוחח עם הפקידה. הערר שהגשנו התקבל לאחר שהצגנו ראיות לכך שהעובדת שוחחה עם הפקידה ואף התכתבה איתה בדוא"ל לאחר אחת הפגישות. בעקבות כך, הורה מנהל הלשכה להשיב לעוררת את דמי השלמת הכנסה שנשללו ממנה. בנוסף, הקליניקה מלווה את הפונה בתהליך קבלת שירות ממרכז התעסוקה העירוני (שבו מפעילה הקליניקה מוקד נוסף), במטרה לסייע לה ללמוד עברית תעסוקתית ולהשתלב בעבודה הקרובה לתחום השכלתה.

בעקבות ייצוג של הקליניקה קיבלה פונה פיצוי בגין פיטורים שלא כדין. הקליניקה ייצגה עובדת, מבקשת מקלט מאריתריאה, אשר פוטרה מעבודתה במהלך הריונה. הליך הבירור התקיים בפני הממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה, והתנהל בעזרת מתורגמן לשפה התיגרית. בין היתר, טענו כי אף שהפסקת העבודה לא נבעה מההיריון, החלופות שהציע המעסיק לעובדת לאחר שנודע לו דבר הריונה הסבו פגיעה משמעותית בהיקף המשרה ובהכנסתה של העובדת, וזאת בלא שפנה לקבל היתר לכך כנדרש על פי חוק. משכך, טענו כי אין מקום למתן היתר רטרואקטיבי. בעקבות הליך הבירור, הממונה לא התיר את הפיטורים. מאחר שהעובדת כבר יצאה לחופשת לידה הגענו לפשרה עם המעסיק, ששילם חלק ניכר מהסכומים שהגיעו לה ובנוסף הפריש עבורה דמי ביטוח לאומי עבור כל החודשים עד הלידה. לפיכך העובדת קיבלה את מלוא דמי הלידה שהגיעו לה.

שינוי מדיניות

הקליניקה הגישה נייר עמדה בנוגע להמלצות לתיקון תקנות הטרדה מינית (חובות מעסיק), כדי לשפר את הטיפול בהטרדה מינית בגופי ספורט. העמדה הוגשה במענה לפניית משרד המשפטים, שבוחן בין היתר הצעות שעלו בדיוני ועדת הכנסת לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, "במטרה למנוע באופן אפקטיבי יותר הטרדות מיניות בגופי ספורט". המלצותינו העיקריות היו: לחזק את מעמד האחראיות על מניעת הטרדה מינית בגופי הספורט, בין היתר בהרחבת סמכויותיהן והכשרתן; וכן להקים נציבות קבילות לתחום הספורט, כמו גם אחראיות על מניעת הטרדה מינית בכל ענף ספורט, מעבר לאחראיות בכל גוף בנפרד. בתגובה לעמדתנו כתבה לנו נציגת משרד המשפטים כי המסמך שהעברנו הועיל מאד והשפיע על גיבוש ההמלצות בנושא.

הקליניקה כתבה והפיצה מדריך לעצמאיות בתקופת הקורונה. הדף עסק בזכויות המגיעות לעובדות עצמאיות מול הביטוח הלאומי (דמי אבטלה והקטנת מקדמות), המענק לעצמאים, דמי לידה, הקלות לעסקים קטנים מול הרשויות השונות, הלוואות ייחודיות, ארנונה ובנקים. דף המידע הופץ למשתתפות החממה לעסקים קטנים במרכז הקהילתי ע"ש פאני קפלן בשכונת פת.

הצעת חוק: הגנה מפני עיקול של כספי סיוע לאמהות חד הוריות, אשר כתבה הקליניקה, הונחה על שולחן הכנסת מחדש וזוכה לתמיכה רחבה. ההצעה הוגשה לפני שנתיים ע"י ח"כ דאז מירב בן ארי. לנוכח פיזור הכנסת החוזר ונשנה ופרישתה של ח"כ בן ארי, פנינו לח"כ אתי עטיה, אשר הגישה את ההצעה מחדש. ההצעה ממתינה כבר מחודש מרץ 2020 לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה, לנוכח משבר הקורונה. הקליניקה פעלה להשגת תמיכתם של מרבית חברי ועדת השרים לענייני חקיקה, וההצעה צפויה לעלות לדיון בוועדה בעתיד הקרוב.

הקליניקה פנתה מספר פעמים בבקשה לחייב מעסיקים להוציא לחל"ת עובדים בנסיבות מיוחדות. הפנייה הראשונה ביוזמת הקליניקה ובשיתוף עם האגודה לזכיות האזרח, איתך מעכי, הקליניקה לזכויות עובדים באוניברסיטת תל אביב, ויצו, שדולת הנשים וקו לעובד התמקדה בדרישה לחייב מעסיקים להוציא לחל"ת  עובדים בנסיבות משפחתיות או בריאותיות מיוחדות, כדי שאלה יזכו בדמי אבטלה. הכוונה הייתה בעיקר לאמהות חד הוריות ולנשים בקבוצות סיכון, בשל הריון או מחלות רקע. לאחר שדרישה זו נדחתה, ולאחר חשיבה מחודשת על פתרונות ישימים, פנינו יחד עם ידידות טורונטו לשר האוצר, שר העבודה והמשנה ליועץ המשפט לממשלה, בבקשה ממוקדת לסייע לאמהות חד הוריות שאינן יכולות לעבוד לנוכח סגירת המסגרות החינוכיות, ולזכותן במענק מיוחד. לצערנו, גם הצעה זו לא התקבלה. הקליניקה יחד עם שותפיה למאבק ממשיכים לבחון הסדרים שיוכלו לסייע לאוכלוסייה זו.