מפעילות הקליניקה

עדכונים מפעילות הקליניקה בשנת תשע"ח

כללי:

ה״מיני קליניקה" הינה קליניקה ייחודית הפעילה בתחום המשפט הכלכלי הבינלאומי. מספר מצומצם של סטודנטים/ות (עד שמונה) עוברים הכשרה אקדמית בסמסטר א', ועובדים בפעילות קלינית בסמסטר ב'. המדובר בעבודה משפטית מתקדמת בתחום דיני הסחר הבינלאומי והשקעות בינלאומיות, עם ממשקים לנושאי סביבה, בריאות ומדיניות ציבורית בכלל. בשנה הראשונה של הקליניקה, הפעילות נעשתה בשיתוף משרדי ממשלה הנוגעים בדבר, ובעיקר משרד הכלכלה, בדגש על השתתפות בהליכי

יישוב סכסוכים בארגון הסחר העולמי (World Trade Organization - WTO) כצד שלישי.

בשנת הלימודים תשע"ח עברו תלמידי הקליניקה הכשרה מיוחדת בתחום יישוב הסכסוכים של ה-WTO. כמו כן, בשנה זו היתה המיני-קליניקה בשלב פיילוט להצטרפות לרשת הקלינית Tradelab בה חברות מספר אוניברסיטאות מובילות בתחום, כגון אוניברסיטת ג'ורג'טאון ובית הספר ללימודים מתקדמים בז'נווה. הצטרפות לרשת זו תרחיב את מגוון התחומים והגורמים איתם תעבוד המיני-קליניקה.

 

מעבודת הקליניקה:

  • בשלב זה, עבודת הקליניקה ותוצריה חסויים, בעיקר מפאת העיסוק בישוב סכסוכים ב-WTO.
    תלמידי הקליניקה הכינו שלוש חוות דעת לגבי סכסוכים עקרוניים ב-WTO. בהמשך לכך הצטרפה ישראל כ"צד שלישי" לסכסוכים אלה.
    ביחס לסכסוך עקרוני בין אינדונזיה לאוסטרליה בנושא חישוב היטלי היצף במצב בו מחיר המוצר מעוות עקב סבסוד של חומרי גלם, אף הוכן על ידי תלמידי הקליניקה כתב טענות.