מפעילות הקליניקה

עדכונים מפעילות הקליניקה תשע"ט

 1. הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות ערכה חוברת זכויות לסטודנטים עם מוגבלות, שהופקה בשיתוף עם סמ"ן - סטודנטים מובילים נגישות
  הצעד משמעותי להבטחת נגישות היא נגישות לידע ולזכויות עצמן. כחלק מהפרויקטים שהקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות מובילה בתחום ההשכלה הגבוהה, הקליניקה שמה לה למטרה את העלאת המודעות בקרב הסטודנטים, ועל כן ערכה מחקר על החקיקה הרלוונטית, ובפרט תקנות הנגישות במוסדות על תיכוניים שנכנסו לתוקף בחודש 11/2018. בנוסף נערכה התייעצות עם סטודנטים/ות עם מוגבלות לגבי הנושאים שמעסיקים אותם/ן ובהם הם/ן חשים/ות כי יש חוסר ידע וחוסר נגישות, ובוצעה פניה לרשויות הרלבנטיות השונות, ובסופו של תהליך ערכה הקליניקה חוברת זכויות ראשונה מסוגה עבור סטודנטים עם מוגבלות במוסדות להשכלה גבוהה.  החוברת הושקע ביום הבינלאומי לזכויות לאנשים עם מוגבלות, והיא  מופצת בפורמט המונגש לתוכנות ההקראה השונות.

 

עדכונים מפעילות הקליניקה תשע"ח

 1. פיצוי בגובה 50,000 ₪ לאישה עם מוגבלות אשר הועסקה על ידי עיריית אילת כ'מתנדבת' במשך 30 שנה בגן ילדים 
  אישה עם מוגבלות שכלית הועסקה בגן ילדים באילת למשך כ-30 שנים, תוך שהתייחסו אליה כמתנדבת. לאחר כ-15 שנים, ורק בעקבות מאבק של אמה, הוחל לשלם לה שכר סמלי. בשנת 2015 הפונה פוטרה מעבודתה בהודעה שמסרה העיריה לאמה. בפיטוריה לא שולמו לפונה כל פיצויים או תשלום בגין זכויות סוציאליות. לאחר שהניסיונות להידבר עם העיריה לא צלחו, הגישה הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות תביעה בה ביקשה כי בית הדין יכיר בכך שהתקיימו יחסי עובד-מעסיק בין הצדדים ויורה לעירייה לשלם לפונה את כל התשלומים הסוציאליים הנובעים מהכרה זו, בנוסף על פיצויים בשל פיטורים שלא כדין. במהלך הדיון המוקדם ביום 21/11, ובעידוד בית הדין, הצדדים הגיעו לפשרה לפיה העירייה תשלם לפונה 50,000 ₪. התיק נוהל וטופל יחד עם הסטודנטיות אורה סטוקר, נוי כץ, גל דוד ואור חג'בי .
  עו"ד רון דרך, מנחה הקליניקה לאנשים עם מוגבלות: "איריס היתה חלק מהגן וביצעה מטלות רבות ושונות שהפיקו תועלת לגן, חלקן הגדול באופן עצמאי... אם העירייה היתה מכירה באוזן כעובדת, היא היתה זוכה להגנות הקבועות בחוק, בהם שימוע לפני פיטורים ופיצויים... הסכם הפשרה, לאחר שבמגעים קודמים עם העירייה, זו התעקשה כי אין כל מקום לתשלום כל סכום לאיריס, מעיד על מעבר מגישת החסד לגישת הזכות".
  החלטה זו זכתה לכיסוי תקשורתי בעיתון ״הארץ״ וכן בטלוויזיה בתוכנית הבוקר של ניב רסקין.

 

עדכונים מפעילות הקליניקה תשע"ז

 1. במהלך שנת הלימודים תשע"ז טיפלה הקליניקה ב-21 פניות משפטיות. במסגרת זו נוהלו עשרה תיקים בערכאות משפטיות. בהמשך לפניות אלו, נכתבו 18 מסמכים משפטיים נוספים.

   

 2. במהלך שנה"ל תשע"ז הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות סייעה לפונים/ות לקבל סכום כולל של 74,500 ש"ח.  

   

 3. הסדר פשרה לעובד שפוטר בגין מוגבלות נפשית: הקליניקה הגישה תביעה בשמו של רואה חשבון, שפוטר מהחברה בה עבד בשל העובדה כי הוא חולה במאניה דיפרסיה. בכתב התביעה נטען כי פיטוריו של התובע בוצעו על רקע מוגבלותו, תוך הפרת איסור ההפליה והחובה לייצוג הולם הקבועים בחוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות ופגיעה בכבודו של התובע כאדם. בעקבות הגשת התביעה הגיעו הצדדים להסכם פשרה לפיו החברה תשלם לתובע 50,000 ₪ כפיצוי בגין נזק לא ממוני.

   

 4. פיצוי לתובעת בגין הפליה בקבלה לעבודה בשל מוגבלות: הפונה, חיילת לקראת שחרור מצה"ל, פנתה לראיון עבודה ברשת גדולה. כשהגיעה לראיון הפנו אותה למבחן ממוחשב (אותו עברה בהצלחה) ולאחר מכן ישבה לראיון עם הממונה מטעם הרשת. הריאיון היה חיובי ביותר עד השלב בו נועם סיפרה על לקות השמיעה שלה. הפונה לא התקבלה בשל חשש של המעסיק כי תתקשה עם מערכת הכריזה. לאחר מספר התכתבויות של הקליניקה עם המעסיק, הגישה הקליניקה בשמה תביעה לבית הדין לעבודה. בדיון המוקדם שנערך בבית הדין, לאחר שהכחישו באופן שיטתי את טענות ההפליה ואת מעורבות הרשת, הנתבעים הסכימו לפשרה לפיה הרשת והזכיין שילמו יחד פיצוי לתובעת בגובה 12,500 ₪.

   

 5. השבה לעבודה של עובדת שפוטרה בשל מוגבלותה: מרגלית עבדה במשך מספר שנים כסייעת בגנים ברשות מקומית. בשנה האחרונה התעוררו אי הסכמות בין מרגלית לרשות המקומית שנגעו בין השאר במוגבלותה, ובכלל זה טענות נגד מהירות עבודתה, אי יכולתה לבצע מטלות מסוימות באופן עצמאי ועוד. לאחר פניות מצד הקליניקה התברר בצורה מפורשת כי הרשות אינה מתכוונת להשיב את מרגלית לעבודתה. על כן הקליניקה הגישה בשמה של מרגלית תביעה ובקשה לסעד זמני לאכוף את יחסי העבודה ולהשיבה לעבודה. מרגלית, שהיא אם לשתי בנות קטינות, שעבודתה בגנים חשובה לה מבחינה ערכית, כלכלית, וכמובן הערך העצמי שלה, הציבה כמטרה עליונה לתביעה את חזרתה לעבודה. לאחר דיון ארוך שהתקיים בבית הדין לעבודה הסכימה הרשות להחזיר את מרגלית לעבודה לתקופת ניסיון שלא תפחת משלושה חודשים, תוך ביצוע התאמות.

   

 6. הקליניקה סייעה לפונה לקחת חלק בתהליך קבלת ההחלטות לגבי שיקומו בביטוח לאומי: הקליניקה הצפינה עד לצפת, על מנת לייצג פונה בבקשה לתכנית שיקום מול סניף הביטוח הלאומי בצפת. הפונה הגיש בקשתו לשיקום מקצועי. לאחר שעבר שלושה ימי אבחון אינטנסיביים, זומן הפונה לפגישה בסניף הביטוח הלאומי ונאמר לו כי לאור היותו "חסר כישורים חברתיים" הוא יילמד תכנית ייעודית לשיקום מקצועי המיועדת לאנשים עם מוגבלות, ומקנה מיומנויות לימוד בסיסיות. הפונה ניסה לטעון כי הוא לא מעוניין בתכנית הנ"ל, אך ההחלטה על התכנית התקבלה טרם הפגישה, ללא כל היוועצות עם הפונה ומבלי שנשמעה דעתו בעניין – בניגוד להוראות תקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), התשט"ז-1956. בעקבות פניית הקליניקה נערכה פגישה עם נציגות הביטוח הלאומי, במסגרתה הובטח כי תישקלנה הצעותיו של הפונה וכי המשך ההליך ייעשה בשיתוף מלא עמו.

   

 7. הקליניקה כתבה את סעיף התעסוקה בדו"ח הצללים על האמנה לזכויות לאנשים עם מוגבלות  :(CRPD)   פורום אמנה הוא פורום של ארגונים חברתיים העוסקים בתחום של זכויות לאנשים עם מוגבלות המבקשים לכתוב "דו"ח צללים" מטעם החברה האזרחית בישראל, בנוגע לדו"ח המוגש מטעם המדינה לאו"ם המעיד על עמידתה של מדינת ישראל ביעדים שמציבה האמנה. במסגרת הפרויקט, ארבעה סטודנטים מטעם הקליניקה השתתפו במהלך השנה במפגשי הפורום שעסקו בסוגיות שונות העולות מהדו"ח, כתבו את סעיף התעסוקה (סעיף 27 לדו"ח המדינה) בדו״ח הצללים והציגו אותו בפני הפורום.

   

 8. הקליניקה השתתפה ביום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות בכנסת.  הסטודנטיות/ים השתתפו במגוון ועדות, בין היתר, בוועדת ביקורת המדינה שדנה בחסמים וכשלים המונעים שילוב ראוי של אנשים עם מוגבלות בתעסוקה, בוועדה מיוחדת לזכויות הילד שדנה בבעיות הנוגעות לביטוח לילדים עם מחלות כרוניות, בוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועוד. הדיונים השונים חשפו עד כמה מרכזיים החסמים המונעים שילוב אנשים עם מוגבלות, ועוד כמה ארוכה היא הדרך להנגשה ראויה של הסביבה.

   

 9. באפריל 2017 הקליניקה הובילה מפגש של "פרקטיקה פוגשת אקדמיה" בנושא ״שילוב אנשים עם מוגבלות בהשכלה הגבוהה: נקודת מבט משפטית-חברתית״. ניצן אלמוג, רוני הולר, ערן טמיר וניצן צליק, יחד עם מנחות הקליניקה, עינת אלבין והדס הולצשטיין תמיר, שוחחו על החסמים בפני סטודנטים/יות עם מוגבלות. בפרט הודגשו אותם חסמים שאינם נראים לעין – החסמים התפיסתיים והתרבותיים, המעצבים את המרחבים הציבוריים. 

   

 10. במסגרת הקליניקה, הסטודנטים למדו את הדו"ח שפרסם ארגון "בזכות" בנושא קשירות במוסדות לפגועי נפש, שהוביל לרפורמה בנושא. כחלק מהיכרות עם נושא זה נערך סיור בבית החולים "איתנים" בגבעת יערים, מוסד סגור לפגועי נפש מרקעים וגילאים שונים. במסגרת הסיור נערכה גם שיחה עם עו"ד שרון פרימור מארגון "בזכות", שהיתה שותפה לכתיבת הדו"ח, וכן עם אחד הרופאים הבכירים בבית החולים, שהציג מנקודת מבטו את הדילמות שעולות מההתנהלות היום יומית של המוסד והשינויים להם גרם הדו"ח בנושא קשירות.

   

 11. במסגרת הקורס השנה השתתפו המרצים האורחים הבאים:

   

 12. ד"ר רוני הולר (בית הספר לעבודה סוציאלית), ד"ר גומפל (ראש המגמה לחינוך מיוחד, האוניברסיטה העברית), אילאיל לדר (ארגון ית"ד), יותם טולוב ונעמה לרנר (ארגון בזכות), נילי ברויאר (המכון ללימודי מוגבלות)