מפעילות הקליניקה

עדכונים מפעילות הקליניקה תשע"ט

 1. הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות ערכה חוברת זכויות לסטודנטים עם מוגבלות, שהופקה בשיתוף עם סמ"ן - סטודנטים מובילים נגישות
  הצעד משמעותי להבטחת נגישות היא נגישות לידע ולזכויות עצמן. כחלק מהפרויקטים שהקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות מובילה בתחום ההשכלה הגבוהה, הקליניקה שמה לה למטרה את העלאת המודעות בקרב הסטודנטים, ועל כן ערכה מחקר על החקיקה הרלוונטית, ובפרט תקנות הנגישות במוסדות על תיכוניים שנכנסו לתוקף בחודש 11/2018. בנוסף נערכה התייעצות עם סטודנטים/ות עם מוגבלות לגבי הנושאים שמעסיקים אותם/ן ובהם הם/ן חשים/ות כי יש חוסר ידע וחוסר נגישות, ובוצעה פניה לרשויות הרלבנטיות השונות, ובסופו של תהליך ערכה הקליניקה חוברת זכויות ראשונה מסוגה עבור סטודנטים עם מוגבלות במוסדות להשכלה גבוהה.  החוברת הושקע ביום הבינלאומי לזכויות לאנשים עם מוגבלות, והיא  מופצת בפורמט המונגש לתוכנות ההקראה השונות.

 

עדכונים מפעילות הקליניקה בשנת תשע"ח

כללי:

במהלך שנת הלימודים טיפלה הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות ב-60 תיקים משפטיים, מתוכם שישה תיקים מתנהלים בערכאות משפטיות. במסגרת זו נכתבו 46 מסמכים ופניות משפטיות. כמו כן בוצעו מספר מהלכים לשינוי מערכתי, ובכלל זה הקליניקה לקחה חלק בכתיבת פרק התעסוקה בדו"ח צללים, הפיצה שאלון מקיף בנוגע לחוויית העבודה של אנשים עם מוגבלות המועסקים במפעלים מוגנים ועוד.

 

דוגמאות בולטות של תיקים:

 1. פיצוי בגובה 50,000 ₪ לאישה עם מוגבלות אשר הועסקה על ידי עיריית אילת כ'מתנדבת' במשך 30 שנה בגן ילדים 
  אישה עם מוגבלות שכלית הועסקה בגן ילדים באילת למשך כ-30 שנים, תוך שהתייחסו אליה כמתנדבת. לאחר כ-15 שנים, ורק בעקבות מאבק של אמה, הוחל לשלם לה שכר סמלי. בשנת 2015 הפונה פוטרה מעבודתה בהודעה שמסרה העיריה לאמה. בפיטוריה לא שולמו לפונה כל פיצויים או תשלום בגין זכויות סוציאליות. לאחר שהניסיונות להידבר עם העיריה לא צלחו, הגישה הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות תביעה בה ביקשה כי בית הדין יכיר בכך שהתקיימו יחסי עובד-מעסיק בין הצדדים ויורה לעירייה לשלם לפונה את כל התשלומים הסוציאליים הנובעים מהכרה זו, בנוסף על פיצויים בשל פיטורים שלא כדין. במהלך הדיון המוקדם ביום 21/11, ובעידוד בית הדין, הצדדים הגיעו לפשרה לפיה העירייה תשלם לפונה 50,000 ₪. התיק נוהל וטופל יחד עם הסטודנטיות אורה סטוקר, נוי כץ, גל דוד ואור חג'בי .
  עו"ד רון דרך, מנחה הקליניקה לאנשים עם מוגבלות: "איריס היתה חלק מהגן וביצעה מטלות רבות ושונות שהפיקו תועלת לגן, חלקן הגדול באופן עצמאי... אם העירייה היתה מכירה באוזן כעובדת, היא היתה זוכה להגנות הקבועות בחוק, בהם שימוע לפני פיטורים ופיצויים... הסכם הפשרה, לאחר שבמגעים קודמים עם העירייה, זו התעקשה כי אין כל מקום לתשלום כל סכום לאיריס, מעיד על מעבר מגישת החסד לגישת הזכות".
  החלטה זו זכתה לכיסוי תקשורתי בעיתון ״הארץ״ וכן בטלוויזיה בתוכנית הבוקר של ניב רסקין.

   

 2. פיצוי לתובעת בגין הפליה בקבלה לעבודה בשל מוגבלות. נ׳, חיילת לקראת שחרור בעלת לקות שמיעה, ניגשה לראיון עבודה ברשת גדולה. כשהגיעה לראיון הפנו אותה למבחן ממוחשב ולאחר מכן ישבה לראיון עם הממונה מטעם הרשת. הריאיון היה חיובי ביותר עד השלב בו נ׳ סיפרה על לקות השמיעה. בשלב זה המראיין שינה את טון השיחה באופן בולט והתרכז בעיקר בנושא זה. נ׳ הסבירה כי ישנן דרכים פשוטות להתמודד עם הלקות, אך נראה היה שהמראיין סקפטי לגבי יכולתה להשתלב, ואכן נ׳ לא התקבלה לעבודה. לאחר מספר התכתבויות של הקליניקה עם המעסיק הגישה הקליניקה בשמה של נ׳ תביעה לבית הדין לעבודה. במסגרת כתב התביעה טענה הקליניקה כי המעסיק הפלה את נ׳ על רקע מוגבלותה, כמו גם כי הרשת אינה עומדת בחובותיה החוקיות לייצוג הולם בהתאם לחוק זה. הרשת מצידה הכחישה מכל וכל את הטענות בדבר ההפליה וניסתה גם לנתק עצמה מהזכיין שמנהל את הסניף הספציפי ובכך להסיר מעצמה את האחריות לנושא, זאת למרות שהרשת היא זו הקובעת את הנהלים וערכה את המבחנים. בדיון המוקדם שנערך בבית הדין לעבודה, לאחר שהכחישו באופן שיטתי את טענות ההפליה ואת מעורבות הרשת, הנתבעים הסכימו לפשרה לפיה הרשת והזכיין שילמו יחד פיצוי לתובעת בגובה 12,500 ₪.

   

 3. הקליניקה מנעה פגיעה בתנאי עבודתה של פונה במפעל מוגן. מ׳ היא אישה המתמודדת עם מוגבלות נפשית, המועסקת בתעסוקה נתמכת דרך חברת "המשקם". מ׳ הועסקה דרך חברת "המשקם" בבנק ובמהלך הריונה חלה התדרדרות במצבה הנפשי והיא לקחה חופשת מחלה בת שבוע וחצי. כשביקשה לאחר תקופה זו לחזור לעבודה, "המשקם" הודיעו לה כי המעסיק לא מעוניין בחזרתה והפנו אותה לעבודה במפעל מוגן, בעבודה מונוטונית, במקום סגור, בשכר ותנאים נחותים משמעותית מהתנאים להם זכתה במשך כל שנות עבודתה. בעקבות פנייתה של מ׳ לקליניקה שלחנו מכתב ל"משקם" בדרישה להשיבה לעבודה לאותו מקום, או למקום אחר ללא פגיעה בתנאי עבודתה. לאחר פגישה שנערכה במשרדי "המשקם" הוסכם כי הפונה תועסק במפעל סריקה של "המשקם" ללא כל פגיעה בתנאי עבודתה וכי לאחר חופשת הלידה שלה ייבחנו במשותף מקומות תעסוקה חלופיים.

   

שינוי מדיניות – הליכים מרכזיים:

 1. בעקבות פניית הקליניקה, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אישר כי בסמכותו להוציא צווים כנגד מוסדות על תיכוניים שלא עומדים בחובתם להנגשה. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מסמיך את הנציב להוציא צווי נגישות נגד גופים שלא עומדים בחובת ההנגשה שלהם בהתאם לחוק ולתקנות. מפניות שהגיעו לקליניקה התברר כי לפי פרשנות הנציבות את החוק ואת התקנות, אין לנציב סמכות להוציא צווים כאמור כנגד מוסדות על תיכוניים, זאת עד לכניסתן של תקנות הנגישות במוסדות כאלה לתוקף מלא. הקליניקה פנתה לנציבות בטענה כי פרשנות זו של החוק אינה נכונה, חוטאת למטרת החוק, תרוקן אותו מתוכן ותמנע מהנציבות לאכוף את החוק עבור סטודנטים עם מוגבלות. בעקבות מכתב זה קיבלה הנציבות את עמדת הקליניקה. להכרה זו יש חשיבות רבה עבור סטודנטים ומועמדים עם מוגבלות אשר יכולים למצוא בנציבות כתובת לתלונותיהם בנושאי נגישות כבר היום. חשיבות זו מקבלת משנה תוקף לאור כוונת המחוקק להאריך בימים הקרובים את מועד כניסת התקנות לתוקף עד לשנת 2021.

   

 2. בעקבות פנייה של הקליניקה משרד הרווחה הודיע כי יפעל לכלול בתקן אמי"ר (אפיון מערכות ייחודיות רווחה) חובת הנגשת מערכות המחשוב לאנשים עם מוגבלות.

   

 3. הקליניקה השתתפה בישיבת וועדת החינוך בכנסת אשר עסקה ביישום תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במוסדות על תיכוניים. במסגרת זו הקליניקה הציגה את ממצאיה בנוגע להכשרת סגל ב-20 מוסדות אקדמיים.

   

כנסים ואירועים עיקריים:

 1. הקליניקה לקחה חלק בהכשרה של רכזי תא סמ"ן (סטודנטים מנהיגים נגישות) הארצית.

   

 2. הקליניקה משתתפת קבועה בפורום אמנה – פורום הארגונים החברתיים בתחום זכויות לאנשים עם מוגבלות, אשר לקח על עצמו לנסח את דו״ח הצללים של החברה האזרחית בנוגע לדו״ח המדינה שהוגש לוועדת זכויות האדם באו"ם בהתאם לאמנת האו"ם לזכויות לאנשים עם מוגבלות (CRPD).

   

 

עדכונים מפעילות הקליניקה תשע"ז

 1. במהלך שנת הלימודים תשע"ז טיפלה הקליניקה ב-21 פניות משפטיות. במסגרת זו נוהלו עשרה תיקים בערכאות משפטיות. בהמשך לפניות אלו, נכתבו 18 מסמכים משפטיים נוספים.

   

 2. במהלך שנה"ל תשע"ז הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות סייעה לפונים/ות לקבל סכום כולל של 74,500 ש"ח.  

   

 3. הסדר פשרה לעובד שפוטר בגין מוגבלות נפשית: הקליניקה הגישה תביעה בשמו של רואה חשבון, שפוטר מהחברה בה עבד בשל העובדה כי הוא חולה במאניה דיפרסיה. בכתב התביעה נטען כי פיטוריו של התובע בוצעו על רקע מוגבלותו, תוך הפרת איסור ההפליה והחובה לייצוג הולם הקבועים בחוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות ופגיעה בכבודו של התובע כאדם. בעקבות הגשת התביעה הגיעו הצדדים להסכם פשרה לפיו החברה תשלם לתובע 50,000 ₪ כפיצוי בגין נזק לא ממוני.

   

 4. פיצוי לתובעת בגין הפליה בקבלה לעבודה בשל מוגבלות: הפונה, חיילת לקראת שחרור מצה"ל, פנתה לראיון עבודה ברשת גדולה. כשהגיעה לראיון הפנו אותה למבחן ממוחשב (אותו עברה בהצלחה) ולאחר מכן ישבה לראיון עם הממונה מטעם הרשת. הריאיון היה חיובי ביותר עד השלב בו נועם סיפרה על לקות השמיעה שלה. הפונה לא התקבלה בשל חשש של המעסיק כי תתקשה עם מערכת הכריזה. לאחר מספר התכתבויות של הקליניקה עם המעסיק, הגישה הקליניקה בשמה תביעה לבית הדין לעבודה. בדיון המוקדם שנערך בבית הדין, לאחר שהכחישו באופן שיטתי את טענות ההפליה ואת מעורבות הרשת, הנתבעים הסכימו לפשרה לפיה הרשת והזכיין שילמו יחד פיצוי לתובעת בגובה 12,500 ₪.

   

 5. השבה לעבודה של עובדת שפוטרה בשל מוגבלותה: מרגלית עבדה במשך מספר שנים כסייעת בגנים ברשות מקומית. בשנה האחרונה התעוררו אי הסכמות בין מרגלית לרשות המקומית שנגעו בין השאר במוגבלותה, ובכלל זה טענות נגד מהירות עבודתה, אי יכולתה לבצע מטלות מסוימות באופן עצמאי ועוד. לאחר פניות מצד הקליניקה התברר בצורה מפורשת כי הרשות אינה מתכוונת להשיב את מרגלית לעבודתה. על כן הקליניקה הגישה בשמה של מרגלית תביעה ובקשה לסעד זמני לאכוף את יחסי העבודה ולהשיבה לעבודה. מרגלית, שהיא אם לשתי בנות קטינות, שעבודתה בגנים חשובה לה מבחינה ערכית, כלכלית, וכמובן הערך העצמי שלה, הציבה כמטרה עליונה לתביעה את חזרתה לעבודה. לאחר דיון ארוך שהתקיים בבית הדין לעבודה הסכימה הרשות להחזיר את מרגלית לעבודה לתקופת ניסיון שלא תפחת משלושה חודשים, תוך ביצוע התאמות.

   

 6. הקליניקה סייעה לפונה לקחת חלק בתהליך קבלת ההחלטות לגבי שיקומו בביטוח לאומי: הקליניקה הצפינה עד לצפת, על מנת לייצג פונה בבקשה לתכנית שיקום מול סניף הביטוח הלאומי בצפת. הפונה הגיש בקשתו לשיקום מקצועי. לאחר שעבר שלושה ימי אבחון אינטנסיביים, זומן הפונה לפגישה בסניף הביטוח הלאומי ונאמר לו כי לאור היותו "חסר כישורים חברתיים" הוא יילמד תכנית ייעודית לשיקום מקצועי המיועדת לאנשים עם מוגבלות, ומקנה מיומנויות לימוד בסיסיות. הפונה ניסה לטעון כי הוא לא מעוניין בתכנית הנ"ל, אך ההחלטה על התכנית התקבלה טרם הפגישה, ללא כל היוועצות עם הפונה ומבלי שנשמעה דעתו בעניין – בניגוד להוראות תקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), התשט"ז-1956. בעקבות פניית הקליניקה נערכה פגישה עם נציגות הביטוח הלאומי, במסגרתה הובטח כי תישקלנה הצעותיו של הפונה וכי המשך ההליך ייעשה בשיתוף מלא עמו.

   

 7. הקליניקה כתבה את סעיף התעסוקה בדו"ח הצללים על האמנה לזכויות לאנשים עם מוגבלות  :(CRPD)   פורום אמנה הוא פורום של ארגונים חברתיים העוסקים בתחום של זכויות לאנשים עם מוגבלות המבקשים לכתוב "דו"ח צללים" מטעם החברה האזרחית בישראל, בנוגע לדו"ח המוגש מטעם המדינה לאו"ם המעיד על עמידתה של מדינת ישראל ביעדים שמציבה האמנה. במסגרת הפרויקט, ארבעה סטודנטים מטעם הקליניקה השתתפו במהלך השנה במפגשי הפורום שעסקו בסוגיות שונות העולות מהדו"ח, כתבו את סעיף התעסוקה (סעיף 27 לדו"ח המדינה) בדו״ח הצללים והציגו אותו בפני הפורום.

   

 8. הקליניקה השתתפה ביום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות בכנסת.  הסטודנטיות/ים השתתפו במגוון ועדות, בין היתר, בוועדת ביקורת המדינה שדנה בחסמים וכשלים המונעים שילוב ראוי של אנשים עם מוגבלות בתעסוקה, בוועדה מיוחדת לזכויות הילד שדנה בבעיות הנוגעות לביטוח לילדים עם מחלות כרוניות, בוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועוד. הדיונים השונים חשפו עד כמה מרכזיים החסמים המונעים שילוב אנשים עם מוגבלות, ועוד כמה ארוכה היא הדרך להנגשה ראויה של הסביבה.

   

 9. באפריל 2017 הקליניקה הובילה מפגש של "פרקטיקה פוגשת אקדמיה" בנושא ״שילוב אנשים עם מוגבלות בהשכלה הגבוהה: נקודת מבט משפטית-חברתית״. ניצן אלמוג, רוני הולר, ערן טמיר וניצן צליק, יחד עם מנחות הקליניקה, עינת אלבין והדס הולצשטיין תמיר, שוחחו על החסמים בפני סטודנטים/יות עם מוגבלות. בפרט הודגשו אותם חסמים שאינם נראים לעין – החסמים התפיסתיים והתרבותיים, המעצבים את המרחבים הציבוריים. 

   

 10. במסגרת הקליניקה, הסטודנטים למדו את הדו"ח שפרסם ארגון "בזכות" בנושא קשירות במוסדות לפגועי נפש, שהוביל לרפורמה בנושא. כחלק מהיכרות עם נושא זה נערך סיור בבית החולים "איתנים" בגבעת יערים, מוסד סגור לפגועי נפש מרקעים וגילאים שונים. במסגרת הסיור נערכה גם שיחה עם עו"ד שרון פרימור מארגון "בזכות", שהיתה שותפה לכתיבת הדו"ח, וכן עם אחד הרופאים הבכירים בבית החולים, שהציג מנקודת מבטו את הדילמות שעולות מההתנהלות היום יומית של המוסד והשינויים להם גרם הדו"ח בנושא קשירות.

   

 11. במסגרת הקורס השנה השתתפו המרצים האורחים הבאים:

   

 12. ד"ר רוני הולר (בית הספר לעבודה סוציאלית), ד"ר גומפל (ראש המגמה לחינוך מיוחד, האוניברסיטה העברית), אילאיל לדר (ארגון ית"ד), יותם טולוב ונעמה לרנר (ארגון בזכות), נילי ברויאר (המכון ללימודי מוגבלות)