Table of Contents

מידעון 5

cl_nl2

מידעון 5- המרכז לחינוך משפטי קליני
מידעון מספר 5 של המרכז לחינוך משפטי קליני יוצא לקראת חג האביב והחירות, ובו תיאור פעילותן של שלושת קליניקות. אנו מאחלות ומאחלים לכולכם חג שמח ומקווים שהמאמצים שנעשים על ידי כל הגופים בישראל לקידום חירות, שוויון ועצמאות יישאו פרי. בברכה, צוות המרכז הקליני.

 

הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית נרתמת לעזרת הרוכלים בשוק במזרח ירושלים
הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית מייצגת, בשיתוף עם האגודה לזכויות האזרח, קבוצת רוכלים ממזרח ירושלים בדרישתם למנוע את העברת עבודתם מרחוב סולטן סולימאן בעיר, וכנגד הפעלת פיילוט מטעם העירייה המחייב רכישת עגלה לצורך הפעלת עסק של רוכלות. מדובר בפיילוט חדש אשר העירייה הודיעה על השקתו המחייב רוכלים לרכוש עגלה ולפעול על פי מדיניות שהיא מעצבת, וזאת לאחר שנים של אפליה ואי חידוש רישיונות עסק לרוכלים במזרח ירושלים.
flea-market-jerusalem

 

 

הטרדות מיניות כלפי אנשים עם מוגבלות
הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות החליטה להתמקד השנה בטיפול בנושא הטרדות מיניות במקומות תעסוקה כלפי אנשים עם מוגבלות, וזאת בשלושה אפיקים עיקריים: 1. הנגשת תקנון הטרדה מינית לאנשים עם מוגבלויות שכליות 2. ניסוח הצעת חוק שתחיל את חובות המעסיק לפי חוק הטרדה מינית גם על מסגרות מוגנות ושיקומיות של אנשים עם מוגבלות 3. העברת הדרכות בנושא מניעת הטרדות מיניות לאנשי צוות בעמותות העוסקות בין היתר בהשמה של אנשים עם מוגבלות במקומות עבודה.
 
sexual-harassment

 

 

קידום נגישות לצדק לקורבנות עבירה
נפגעי עבירה רבים המיוצגים על ידי התוכנית לייצוג ילדים ונוער מתמודדים עם הקושי לממן חוות דעת פסיכיאטרית הנדרשת להם לצורך הגשת תביעה אזרחית בנזיקין. העדרה של חוות הדעת מהווה חסם להשגת צדק עבור הנפגעים והנפגעות. התוכנית פועלת במספר מישורים בניסיון לסייע ללקוחות הקליניקה, ולנפגעי עבירה בכלל, בהשגת חוות הדעת הפסיכיאטרית.
 
folder