Table of Contents

מידעון 4

 

newbanner2012
 

מידעון 4 - המרכז לחינוך משפטי קליני 
 

השנה האקדמית תשע"ג במרכז לחינוך משפטי קליני החלה בסימן התחדשות. פתחנו קליניקה חדשה – קליניקה לזכויות ילדים ונוער – והקמנו שני פרויקטים – פרויקט החפות ופרויקט להגנה על זכויות להט"ב. במקביל, נמשכת העשייה שלנו בתחומי משפט אחרים ובהגנה על אוכלוסיות מוחלשות: ייצוג בפלילים; זכויות אדם; זכויות אנשים עם מוגבלות; כלכלה קהילתית וחברתית; עריכת דין קהילתית והגנה על אוכלוסיות החיות בפריפריה הכלכלית-חברתית וגיאוגרפית של ישראל. כהרגלנו, במידעון זה נבקש לתת טעימה מכמה פעולות שעשינו בתקופה האחרונה. 

למידע נוסף על הקליניקות  

אתם מוזמנים לעשות לנו LIKE בעמוד הפייסבוק שלנו 
http://www.facebook.com/TheClinicalLegalEducationCenter

newsletter3image1

על תפקידם הכפול של העובדים הסוציאליים

הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה פנתה לשר לשירותים חברתיים בדרישה לבטל נוהל שחשף את הבעייתיות בכפל תפקידם של עובדים סוציאליים כמטפלים וכמפקחים על אוכלוסיות החיות בעוני. לפי הנוהל עובדים סוציאליים נדרשים לטפל במציאות החיים הקשה של אלה שמצויים בפיקוחם, ובה בעת הם מורשים לבצע חקירה כלכלית לאיתור משאבים כלכליים של המטופל במידה ויש חשש כי הוא מסתירם. לטענת הקליניקה, דבר זה מעמיד את העובד הסוציאלי במצב של ניגוד עניינים שאינו מאפשר לו לבצע את תפקידו הטיפולי בצורה הטובה ביותר. 


לכתבה המלאה לחץ כאן.

 

social

צדק מעברי בקולומביה- עדותו של יאיר קליין בפני טריבונאל לצדק ושלום

הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות במרכז לחינוך משפטי קליני חברה למרכז הבינלאומי טולדו לשלום (CITpax), וקיימה בחודש נובמבר 2012 אירוע היסטורי  יוצא דופן: מסירת עדותו של יאיר קליין, אזרח ישראלי, בפני טריבונאל קולומביאני שהוקם מכוח הליכי צדק מעברי במדינה.


לכתבה המלאה לחץ כאן.
yair

"פרויקט החפות"


שיתוף פעולה ייחודי בין המרכז לחינוך משפטי קליני לבין הסנגוריה הציבורית הארצית הוביל לפתיחת פרויקט החפות במרכז הקליני, שהחל לפעול בראשית השנה האקדמית הזו. מטרת הפרויקט היא הרחבת האפשרות לאתר ולבטל הרשעות שווא, תוך הובלת שינוי מדיניות וחקיקה בישראל שתאפשר הנגשה גדולה יותר של חפות למי שהורשע ובניסיון למנוע הרשעות שווא בעתיד. בימים אלה פועלת הקליניקה לקידום הצעת חוק בנושא הסדרת הפרוצדורות לקבלת חומר חקירה וראיות מדעיות לצורך בקשות למשפטים חוזרים.


לכתבה המלאה לחץ כאן.
 
 hafut

עדכון מהכנס: "תיקון הרשעות שווא: כאן ועכשיו"

כאירוע השקה ל"פרויקט החפות" ארגנו יחד עם הסנגוריה הארצית כנס על תיקון הרשעות שווא. מטרת הכנס היתה לדון בדרך בה מערכות משפטיות אחרות בעולם מתמודדות עם טעויות של הרשעות שווא ועם האיזון בין סופיות הדיון לבין חשיפת חפות; להראות כיצד אנשים יכולים להודות בעבירה שלא ביצעו ולשבת בכלא שנים על בסיס הודאות שווא; ולדון במצב בישראל. בין הדוברים בכנס היו פרופ' לארי מרשל מאוניברסיטת סטנפורד; הגב' עפרה ביקל; כבוד השופט (בדימוס) אליעזר גולברג; פרופ' מוטה קרמניצר; עו"ד יהושע למברגר; עו"ד אפרת פינק; ד"ר ענת הורוויץ, עו"ד דוד ברהום ועוד.

 

לקריאת סיכום עיקרי הדברים שנאמרו בכנס לחצו כאן.
 

kenes