Table of Contents

מידעון 3

newbanner2012

 

מידעון 3- המרכז לחינוך משפטי קליני 
 

בימים אלה מסתיימת שנת הלימודים האקדמית במרכז לחינוך משפטי קליני. בשנה זו טופלו 364 פניות משפטיות ועניינים עקרוניים על ידי 8 קליניקות הפועלות במרכז. מידעון זה, השלישי שיוצא השנה, מציג כמה מן הפעילויות המרכזיות שנעשו בחודשים האחרונים(1) עתירה לבג"ץ בנוגע להגנה שיש לתת למדובב במסגרת התכנית להגנת עדים של משרד המשפטים; (2) כתב תביעה בעניין אדם עם מוגבלות שפוטר מעבודתו בו מועלות שתי טענות תקדימיות בנוגע לזכויות אנשים עם מוגבלות בעבודה: האחת, כי ישנה חובת התאמות במקום העבודה גם כאשר המוגבלות מתגלה מספר שנים לאחר תחילת ההעסקה; והשנייה היא כי לאדם עם מוגבלות נפשית אין חובת גילוי של מוגבלותו בעת ראיון עבודה; (3) הערות על תזכיר הצעת חוק עידוד עסקים קטנים ובינוניים בישראל; (4) תכנית להעצמת נוער בסיכון באמצעות חינוך לידע משפטי. 

למידע נוסף על הקליניקות

אתם מוזמנים לעשות לנו LIKE בעמוד הפייסבוק שלנו 
http://www.facebook.com/TheClinicalLegalEducationCenter

newsletter3image1

הכללת מדובב המצוי בסכנה לאחר שחרורו מהכלא בתכנית להגנת עדים

הקליניקה לזכויות בהליך הפלילי הגישה עתירה לבג"ץ שעניינה הכללתו של אדם ששימש כמדובב למשטרת ישראל בתכנית להגנת עדים. בהיותו אסיר, שימש ר' כמדובב, סייע בהפללת עבריינים ואף העיד נגדם בבימ"ש. בעקבות איומים על חייו ביקש לקבל הגנה במסגרת התוכנית להגנת עדים, אך בקשתו לא נענתה והוא חי בפחד מתמיד. לפני מספר שנים הגיש ר' בקשה ראשונה להגנה וזו נדחתה על ידי בית המשפט העליון בטענה כי המאסר מגן עליו. עם זאת, המדינה התחייבה במסגרת אותו ההליך להעניק ל-ר' הגנה מיטבית לכשישתחרר, אם וכאשר יעלה הצורך בכך. לאחר שהשתחרר נאמר ל-ר' ע"י המשטרה כי יש מידע על כוונה להתנקש בו מצד גורמי עולם תחתון. יחד עם זאת לא ניתנה לו ההגנה שהובטחה, ובעקבות כך הגישה הקליניקה את הבג"ץ האמור. 

לקריאת העתירה לחץ כאן

 

 

newsletter3image2

כתב תביעה – זכויות אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות הגישה תביעה ייחודית העוסקת בפיטורי אדם עם מוגבלות נפשית מעבודתו ברשות מקומית. האדם פוטר מעבודתו לאחר שתי שנות עבודה ברשות בסמוך לאחר אירוע בעבודה שקשור למחלתו, אשר בגינו נודע דבר מוגבלותו הנפשית למעסיק. הטענה המרכזית המועלית בתביעה, היא שהעובד הופלה בעת הפיטורים בשל מוגבלותו, בניגוד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. במסגרת התביעה מועלות שתי טענות תקדימיות: הראשונה היא כי אין חובת גילוי מוקדם של מוגבלות נפשית טרם הקבלה לעבודה. השנייה, כי על המעסיק חלה חובה לבצע התאמות עבור עובד עם מוגבלות, גם כאשר המוגבלות של האדם מתגלה לאחר כמה שנים של עבודה. במקרה הנדון, היתה חובה על המעסיק לכל הפחות לחפש תפקיד אחר המתאים לעובד בטרם ההחלטה לפטרו מהעבודה, במסגרת חובתו לבצע התאמות, ולשקול את מוגבלותו של העובד דווקא כסיבה שלא לפטרו. חובה זו נובעת בין היתר מהחובה שמטיל החוק על מעסיק, לפעול למען ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות במקום העבודה.

newsletter3image3

הערות על תזכיר הצעת חוק עידוד עסקים קטנים ובינוניים בישראל


הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית העבירה ליועץ המשפטי של משרד התמ"ת הערות על הצעת חוק "עידוד עסקים קטנים ובינוניים בישראל", בנוגע להקמת רשות לעסקים קטנים ובינוניים. ההערות התמקדו בשלוש סוגיות מרכזיות: הסוגיה הראשונה נוגעת לצורך בהגדרת עסקים קטנים בישראל, כך שתהיה הגדרה מיוחדת לעסק זעיר, קטן ובינוני. הסוגיה השנייה מתמקדת בכך שההגדרה צריכה להסתמך על פרמטרים נוספים, מעבר לאלו של מספר עובדים ומחזור מכירות שנתי, שהינו שווי נכסי העסק. הסוגיה השלישית מתמקדת בסמכויות הרשות ותפקידה, כאשר הטענה המועלית הנה שישנה חשיבות שהרשות לא תתפקד רק כגוף מייעץ אשר המלצותיו לא מחייבות, אלא תהיה בעלת תפקיד מרכזי, עם החלטות מחייבות ואכיפות. 

פירוט נוסף: שתי החלטות ממשלה קובעות כי יש "לרכז את כל התמיכה בעסקים קטנים ברשות פנים ממשלתית (סוכנות ביצוע) במשרד התמ"ת". וכי יש "להסמיך את הסוכנות לרכז את הטיפול הממשלתי בקידום מעמדם של עסקים קטנים ובינוניים ובכלל זה הנושאים המנויים בסעיף א' לעיל וליזום ולבצע פעולות שונות ככל שידרשו לצורך קידום מגזר זה, והכל מבלי לגרוע מסמכויות הנתונות לשרים וגופים אחרים לפי כל דין". הרושם שקיבלנו מקריאת ההצעה הוא כי הצעת החוק שמכוחה תוקם הסוכנות, במתכונתה הנוכחית, אינה מרכזת בידי הסוכנות את כל הכלים והסמכויות הנחוצות לה על מנת שתוכל להיקרא "סוכנות ביצוע לעניין קידום עסקים קטנים ובינוניים", ועל מנת שיהא בכוחה ליזום ולבצע פעילויות לעידוד מגזר זה. קבלת הצעת החוק בנוסחה המוצע, הינה בבחינת החמצת הפוטנציאל הרב הטמון בייסוד סוכנות "בעלת שיניים" שאכן תוכל לעשות צדק עם מגזר זה, שחיוניותו הרבה למשק ידועה והודגשה בדברי ההסבר לתזכיר. 

לנוסח המלא של ההערות לחץ כאן


 
 

העצמת בני נוער בסיכון באמצעות חינוך משפטי

המשפט הנו כלי ידע מרכזי שהיכרותו מאפשרת לאדם השתלבות מלאה יותר בחברה בה הוא חי. רעיון זה הוא שמונח בבסיסה של תכנית הפועלת במרכז לחינוך משפטי קליני "דיני רחוב". במסגרת התכנית סטודנטים וסטודנטיות למשפטים מעבירים סדנאות ידע לנערים ונערות בסיכון אשר נמצאים תחת פיקוחו של שירות המבחן.

באמצעות סדנה משפטית המועברת לבני הנוער על ידי סטודנטיות וסטודנטים אחת לשבוע, נחשפים בני הנוער למערכת המשפט, לזכויותיהם ולחובותיהם בשילוב עקרונות של העצמה ונגישות למשפט. הסדנה מיועדת להעניק לבני הנוער כלים להתמודד בכוחות עצמם עם אתגרים בהם הם נתקלים בחיי היום-יום. כך לדוגמא, נער שמעסיקו לא שילם לו את משכורתו, סיפר זאת לסטודנטים/יות ואמר שהוא כבר "יסגור איתו חשבון" בדרכים אלימות. הסטודנט הסביר לנער שאין צורך לפעול בצורה כזאת, הזכיר לו את השיעור שלמדו על זכויות קטינים לפי חוקי העבודה, על-פיו הוא יכול לדרוש את מה שמגיע לו לפי חוק מהמעסיק בדרכים אחרות. למחרת הנער התקשר לסטודנט וסיפר לו בהתלהבות ששוחח עם המעסיק ודרש ממנו את מה שמגיע לו בהתבסס על החוקים שלמד בשיעור עם הסטודנטים/יות, ואכן המעסיק שילם לו את כל מה שהגיע לו. דוגמא זו ממחישה כיצד באמצעות החינוך המשפטי לומדים בני ובנות הנוער להפוך ידע לכוח ולעשות שימוש בתכנים המשפטיים בחייהם. בסדנאות משתתפים בני נוער המצויים מצדו האחר של החוק, הן כמפריו והן כקורבנותיו. בני הנוער לומדים בסדנה כיצד לעשות שימוש בחוק על מנת לסייע להם בהשתלבות בחיים נורמטיביים יותר. הסדנאות עוסקות במערך בתי המשפט, החקיקה, הכנסת, מהי דמוקרטיה- מבנה השלטון, איזונים ובלמים, זכויות וחובות בני נוער בעבודה, אלימות במשפחה, סמים, סדר דין פלילי ודיני עונשין, נזיקין, חוזים ועוד.בסיומה של הסדנה, מועלה על ידי משתתפיה משפט מבוים באולם בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, בנוכחות בני משפחותיהם, עו"ס ואנשי מקצוע נוספים המלווים את בני הנוער.
 

newsletter3image5