Table of Contents

חוגגים שנה לחמ"ל החברתי

clinicmivzak5

לכבוד חגיגות יום ההולדת שנה (וחודש) לקבוצות בפייסבוק "חמ"ל חברתי-משבר הקורונה 2020" בשפה העברית והערבית להלן מספר נתונים מעניינים:

לקבוצה בשפה העברית הצטרפו מאז הקמתה 3,972 חברים, לקבוצה בערבית הצטרפו 1,963 חברים. עד כה נענו כ 2650 שאלות ונכתבו כ 50 פוסטים (בדרך כלל במקביל בשתי הקבוצות) הכוללים מידע בהיר ומפורט אודות מיצוי זכויות והתנהלות בזמן משבר הקורונה.

ההתפלגות המגדרית בקבוצה המתנהלת בעברית היא 73% חברות 27% חברים. עיקר העוקבים.ות הם.ן מאזור ירושלים, תל אביב ובאר שבע, טווח הגילאים המרכזי של חברי וחברות הקבוצה הוא בין 25-34 (49%). ההתפלגות המגדרית בקבוצה המתנהלת בערבית היא  68% חברות ו 32% חברים. עיקר העוקבים.ות הם.ן מאזור מזרח ירושלים, כפר קרע ואום אל פאחם וגיל הממוצע של חברי וחברות הקבוצה הוא בין 18-24.

בזמן הסגר הראשון התנדבו בקבוצה למעלה מ 65 סטודנטים בוגרי המרכז הקליני.

במקור הוקמו הקבוצות, במטרה להוות פלטפורמה לקבלת מידע מהימן המנוסח בפשטות בנוגע לזכויות חברתיות וכלכליות והתנהלות במרחב הציבורי, כמו גם מתן מענה מהיר ומדויק בנוגע למיצוי זכויות. בנוסף, כפי שהתברר במהלך השנה, אפשרו הקבוצות ללמוד על תופעות רוחב, חסמים וקשיים במיצוי זכויות בזמן אמת. בימים אלה, אנו בוחנים את המשך הפעלת הקבוצות ככלי למיצוי זכויות שאינו ממוקד במשבר הקורונה בלבד ומשכך שונה שם הקבוצה ל"חמ"ל חברתי".