Table of Contents

מה עושה קצין השיימינג של המשטרה?

clinic2

מה עושה קצין השיימינג של המשטרה? הקליניקה לזכויות דיגיטליות וזכויות אדם במרחב הסייבר פנתה אל המשטרה, בעקבות כתבה בה מסרה המשטרה כי  מונה במשטרה "קצין שיימינג" שמטרתו לסייע לשוטרים המעוניינים להגיש תביעה אזרחית כנגד אזרחים שפרסמו הודעות נגד שוטרים במרחב הסייבר. לטענת המשטרה, קצין כזה נחוץ כדי למזער את תופעת 'השיימינג' של שוטרים באינטרנט. אנו מודאגים מפני אפקט מצנן על חופש הביטוי של האזרחים, שיחששו מתביעות וימנעו מלפרסם ביקורת. כדי להבין כיצד פועל קצין השיימינג, וכיצד הוא מחליט אילו ביטויים נחשבים 'שיימינג', פנינו אל המשטרה בבקשת חופש מידע.

המענה שקיבלנו מהמשטרה בעקבות בקשת חופש המידע שהגשנו לגבי פעילותו של קצין השיימינג. גילינו לדוגמא, כי קצין שיימינג מעביר בקשות להסרת תכנים מרשתות חברתיות לפרקליט ייעודי הממומן על ידי המשטרה ביחידת הסייבר בפרקליטות המדינה. עד כה בשנת 2019 הועברו על ידי הפרקליטות 24 בקשות להסרת תוכן המבקר שוטרים לרשתות החברתיות, והן הסכימו להסיר רק 12 מתוכן.
אנחנו נבקש מידע נוסף ממשרד המשפטים ומהמשטרה ונוסיף לעדכן.