Table of Contents

חוק שיויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 

כתב תביעה בגין אי קבלת אדם עיוור לעבודה בניגוד לאמור בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח -1998הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות הגישה השבוע כתב תביעה בשמו של הישאם, אדם עיוור, אשר הופלה בקבלה למקום  עבודה אך בשל היותו עיוור.


התובע הישאם הינו בעל תואר ראשון בחינוך וסוציולוגיה ובעל תואר שני בגרונטולוגיה (לימודי זקנה) והוא מצוי בשנתו האחרונה ללימודי תעודת הוראה בחינוך מיוחד במכללת סכנין. בנוסף לכל אלו, הוא בעל זיקה למחשבים ומרבה להשתמש בהם לצורכי למידה ופנאי, תוך שימוש בתוכנת עזר מסוג "קוברה" (COBRA).


התובע הגיש מועמדות לתפקיד סוקר טלפוני אצל החברות "שילוב ישראל אוליניק בע"מ" ו"מדגם ייעוץ ומחקר בע"מ" (כל אחת בנפרד), חברות המבצעות בין היתר סקרי דעת קהל בתחומים שונים. אולם מועמדותו של התובע למשרות אלו נדחתה בשלבי ראיון מקדמיים - לאחר ראיון עבודה ראשוני בחברת "שילוב ישראל אולניק בע"מ", ולאחר שיחת טלפון מקדימה לראיון, עם "מדגם ייעוץ ומחקר בע"מ". במהלך ניסיונותיו של התובע להתקבל לעבודה אצל החברות הנתבעות, הסביר להן התובע כי בשל עיוורונו הוא זקוק להתקנת תוכנה המנגישה את הכתוב על צג המחשב לאדם עיוור. חרף זאת, החברות סירבו לבצע את ההתאמה עבור התובע, ואף סירבו לבחון את אפשרות התקנת התוכנה על גבי מחשביה בשל "חשש שהתוכנה אינה מאובטחת". החברות כלל לא בחנו את אפשרות התקנת התוכנה על מחשביהן באופן רציני ומעמיק, זאת גם לאחר שהתובע הבהיר כי הוא יכול לספק להן את התוכנה. 

בעקבות כך, התובע פנה בתחילה לעמותת "בזכות", בבקשה שתסייע לו בפנייתו אל מול החברות. בתגובה למכתבי מיצוי הליכים מטעם התובע, הסבירו החברות את סירובן לבצע את ההתאמה כיוון שהן מחויבות כלפי לקוחותיהן בחובת סודיות ואבטחת מידע אשר אינה מתירה לאף גורם חיצוני להתחבר לשרת ו/או תוכנות החברה. אולם, בחינה מעמיקה של בקשת התובע הייתה מעלה כי מדובר בתוכנה בטוחה לשימוש, שנעשה בה שימוש במספר רב של מקומות עבודה בהם נדרשת רמת אבטחת מידע גבוהה ביותר, ובהם – צה"ל, משרד הביטחון, משרד המשפטים, בנקים ועוד.


לאחר שלב מיצוי הליכים, הועבר הטיפול בתיק לקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות, אשר הגישה בשם התובע כתבי תביעה כנגד החברות בגין הפרה של סעיף 14(1) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, בבית הדין האזורי לעבודה. לכתב התביעה הצטרפו כתובעות גם עמותת "בזכות" ועמותת "אלמנארה", העוסקות בזכויות של אנשים עם מוגבלות. בכתב התביעה מתבקש בית הדין לחייב את החברות הנתבעות, כל אחת בנפרד, בתשלום פיצוי כספי לתובע בסך 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק, בשל הפלייתו מחמת מוגבלותו.


התביעה הוגשה על ידי עו"ד אור סיוון מהקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות, בסיוע של הסטודנטים נאורה ג'ייקובס ושי לוכטנשטיין מהקליניקה.