Table of Contents

חוות דעת בנושא מניעת השפעות מזיקות של כרייה תת-ימית על קהילות חופיות ועמים ילידים

clinic6

 

הקליניקה לדיני סחר והשקעות בינלאומיים של המרכז לחינוך קליני משפטי, המשתתפת ברשת הקליניקות הבינלאומית TradeLab, השלימה חוות דעת מפורטת בנושא כלים מהמשפט הבינלאומי הרלבנטיים למניעת השפעות מזיקות של כרייה תת-ימית על קהילות חופיות בכלל, ועמים ילידים, בפרט.  

בשנים האחרונות פותחו טכנולוגיות חדשות המאפשרות כרייה וחציבה של מינרלים בעומק תת-ימי רב Deep Sea-Mining) ). יודגש שלא מדובר בקידוח למקורות אנרגטיים פחמניים, אלא באיסוף של מינרלים מקרקעית הים או חציבה בקרקעית לשם כריית מינרלים, המשמשים כחומרי גלם במגוון תעשיות, לרבות ציוד תקשורת ואלקטרוניקה. כרייה מסוג זה טרם בוצעה בפועל, אולם מתבצעים סקרי היתכנות במקומות שונים, ובעיקר באזורים המצויים תחת שיפוט לאומי של איים באוקיינוס השקט. קיים חשש של ממש שפעילות DSM תגרום להפרעה של קרקעית הים באופן הפוגע במערכות אקולוגיות בסביבה הקרובה והרחוקה של הפעילות, וכתוצאה מכך, באורחות החיים וזכויות האדם של קהילות חופיות ועמים ילידים. 

חוות הדעת בנושא הוכנה עבור ארגון לא-ממשלתי בינלאומי, The Society for Threatened Peoples, והיא דנה בהיבטים החוקיים של הכרייה התת-ימית וסוקרת את המנגנונים המשפטיים הבינלאומיים היכולים לסייע בהגנה על הסביבה, על קהילות חופיות ועמים ילידים בהתמודדותם עם הסכנות שפעילות זו מעמידה בפניהם. חוות הדעת כוללת התייחסות מפורטת לדיני הים, דיני איכות הסביבה הבינלאומיים, דיני זכויות האדם ומערכות הדינים החלות על הגנת עמים ילידים, וכן מצביעה על השלכות אפשריות של דיני הגנת השקעות על יכולתן של מדינות למנוע השפעה מזיקה של פעילות DSM.

חוות הדעת הוכנה על ידי התלמידים/ות שי גולדמן, איריס דרויאן, יסמין יונס ורוני סובול, בהנחיית פרופ' תומר ברודי, ובעזרת עו"ד שי פרידמן וד"ר רחל אדם.