הקליניקה לתו"ם – תמיכה וליווי מערכתי לקראת סוף החיים

אודות הקליניקה

הקליניקה לתו"ם תספק ייעוץ וסיוע משפטי וכן ליווי ותמיכה לחולים ואחרים המעוניינים להסדיר סוגיות שונות הנוגעות באופן רחב לסוף החיים. הקליניקה, המהווה חלק מהמרכז לתו"ם – תמיכה וליווי מערכתי לקראת סוף החיים של האוניברסיטה העברית – תפעל מנקודת מבט הוליסטית, תוך שאיבת השראה מניסיון שלוש הדיסציפלינות, רפואה, עבודה סוציאלית ומשפט בסוגיות של סוף החיים.

מן הבחינה העיונית, ילמדו הסטודנטים במסגרת הקליניקה קורס תיאורטי שיעסוק בסוגיות הנוגעות למשמעות החיים וסופם, הבניות של תפיסות חברתיות כלפי המוות, דילמות אתיות שנוגעות לסוף החיים, ומהות המשפט ככלי לשינוי חברתי בתחום זה.

מבחינה מעשית, ברמת המיקרו, תספק הקליניקה מענה משפטי פרו-בונו לפניות פרטניות בתחום זכויות רפואיות, סיעוד, נכות, אשפוז בית, הוספיס בית, אפוטרופסות וכשרות משפטית, ייפוי כוח, הנחיות רפואיות מקדימות ועוד.

ברמת המאקרו, תפעל הקליניקה לזיהוי ולשינוי קשיים רוחביים הנוגעים למדיניות החקיקתית והפסיקתית העקרונית בתחום, לרבות באמצעות ליטיגציה ומחקר.

במקביל, תפעל הקליניקה לגיבוש והנגשת המידע והזכויות הרלבנטיות לתחום סוף החיים, הן אצל ציבור-היעד הרלבנטי לקליניקה הן בקרב הקהל הרחב.