Table of Contents

הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית

 

הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית נרתמת לעזרת הרוכלים בשוק במזרח ירושלים

גם השנה המשיכה הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית לסייע לרוכלים במזרח ירושלים במאבקם מול עיריית ירושלים, המסרבת מזה מספר רב של שנים לאשר בקשות לרישיונות עסק וכן לחדש רישיונות עסק לרוכלים אשר מחזיקים רישיון עסק. 
השנה, פועלת הקליניקה בשיתוף פעולה עם האגודה לזכויות האזרח המקדמת את עניינם של תושבי מזרח ירושלים בסוגיות שונות. במסגרת העבודה, נפגשו הסטודנטים עם מספר רוכלים אשר הופנו על ידי לשכות הרווחה, הכירו את סביבת העבודה שלהם ושמעו את הבעיות בהן הם נתקלים. אחת מבעיות אלה נגעה לפרסום שנעשה על ידי עיריית ירושלים בו היא הודיעה על כוונתה לסלול את רחוב סולטן סולימאן שבמזרח ירושלים ולפנות את הרוכלים שנמצאים בו. במקביל, הודיעה העירייה כי בקרוב יחל פיילוט להסדרת מערך הרוכלות בעיר ובמסגרתו יירכשו עגלות אחידות עבור הרוכלים. 
בקרב הרוכלים מתגבר החשש שמא מדובר במדיניות אשר באה להרע את מצבם, שכן חלקם הגדול לא יכול להרשות לעצמו לרכוש את העגלות, לחלקם בכלל אין צורך בעגלות הכוללות מעין מטבחון ומקרר, חלקם מגיעים ליום אחד או יומיים בסופי שבוע ולרוב הרוכלים אין יכולת כלכלית לממן את עלות אחזקת העגלה. לטענת הרוכלים, שינוי מקומם של הרוכלים במזרח העיר עלול לפגוע בפרנסתם שכן אנשים יודעים לחפש את הרוכלים ויודעים איפה כל רוכל ממקם את הסחורות שלו. 
לפני כשבועיים שלחה הקליניקה יחד עם האגודה לזכויות האזרח מכתב לראש העיר וליועץ המשפטי, הקורא לזימון פגישה דחופה, יחד עם מנהלי המחלקות הקשורות ויחד עם נציגי התושבים והרוכלים, על מנת לבדוק את מידת התאמת הפיילוט המוצע לצרכי הרוכלים ועל מנת לבדוק את חוקיות ההחלטה. בנוסף, הקליניקה מבררת, מול הגורמים האחראיים, את הצורך בפינוי הרוכלים מרחוב סולטן סולימאן לצורך סלילת הרחוב ואת מידת דחיפות העניין הפוגע קשות בחופש העיסוק של הרוכלים. יצויין, כי בשלב זה הושגה הסכמה לפיה הרוכלים לא יפונו עד לקיום הפגישה בין הצדדים לצורך בירור ובדיקת טענות הרוכלים.


מן הראוי להדגיש, כי קבוצת הרוכלים במזרח העיר הינה קבוצה של אנשים החיים בעוני ובקושי מצליחים לפרנס את עצמם ואת משפחותיהם. פגיעה יומיומית בפרנסתם עלולה לפגוע קשות בהמשך התקיימותם. בנוסף, ובמידת הצורך, הקליניקה יחד עם האגודה לזכויות האזרח, שוקלות לעתור לבית המשפט כנגד יישום הפיילוט ופינוי הרוכלים וכנגד היעדר פרסום מדיניות אחידה בעניין זה. 

לקישור למכתב שנשלח למנכ"ל עיריית ירושלים בנושא, לחץ/י כאן