Table of Contents

הקליניקה לזכויות ילדים ונוער

 

זכויותיהם של ילדים ונוער עם מחלות כרוניות - פעילות חדשה של הקליניקה לזכויות ילדים ונוער

 

בשנת הלימודים הנוכחית החל שיתוף פעולה חדש ויחודי בין הקליניקה לזכויות ילדים ונוער לבין המרכז לילדים עם מחלות כרוניות בבית החולים הדסה הר הצופים, בו סטודנטיות וסטודנטים מהקליניקה נותנים סיוע משפטי לילדים/ות ומשפחותיהם המגיעים למרכז ופונים לקבלת סיוע זה. פרויקט זה הנו ראשון מסוגו בארץ והוא מתמקד בזכויות של ילדים וילדות לבריאות.

 

במרכז לילדים עם מחלות כרוניות מטופלים ילדים החולים במחלות שונות, לרבות תסמונת דאון, סיסטיק פיברוזיס, סכרת, הפרעות אכילה, ועוד. המרכז מעניק טיפול כוללני לילדים באמצעות צוות רב-תחומי הכולל רופאות/ים, אחיות, תזונאיות קליניות, פיזיותרפיסטיות, קלינאית תקשורת, עובדות סוציאליות, פסיכולוגיות, מרפאה בעיסוק וצוות חינוך. עד היום לא ניתן סיוע משפטי במסגרת זו שהתמקדה במקצועות הרפואיים והפרה-רפואיים, אך לאורך השנים גובשה ההבנה כי הילדים המטופלים ובני משפחותיהם עומדים לא אחת בפני קשיים וחסמים בירוקרטים ומשפטיים, המונעים מהם לממש את זכויותיהם. על בסיס צורך זה נבנה שיתוף הפעולה המאפשר קבלת סיוע משפטי מצד הקליניקה לזכויות ילדים ונוער, במקביל לטיפול ההוליסטי הרחב שמקבלים כיום מטופלי/ות המרכז.

 

סטודנטים וסטודנטיות מהקליניקה יושבים מדי שבוע מספר שעות במרכז ומעניקים סיוע משפטי לפונים אליהם. הקליניקה מאפשרת לילדים החולים במחלות שונות לקבל סיוע משפטי בתחומים הקשורים למחלתם באופן ישיר (כגון נגישות לטיפולים רפואיים, תרופות, שירותי קופות החולים, טיפות חלב ועוד) או עקיף (למשל, סיוע בהנגשת זכויות בבית הספר, קבלת קצבאות נכות וכו'). כך, למשל, לאחרונה סייעה הקליניקה לילד הסובל ממום מולד בראשו, אשר על אף זכאותו לקבלת סייעת במוסד לימודיו, לא קיבל סייעת זו, דבר אשר פוגע בזכותו לחינוך.

 

מטרת הפרויקט אינה רק מתן סיוע משפטי שוטף, אלא רצון ללמוד ולהכיר לעומק סוגיות רוחביות העולות מן השטח ולפעול לשינוי מדיניות בתחום. בהקשר זה, המרכז הרפואי הדסה מאפשר בחינה מורכבת של זכות הבריאות לילדים ונוער בישראל. מגיעים אליו ילדים ומשפחות מכל הקשת של החברה הישראלית - חרדים, חילוניים, ערבים, יהודים, מבקשי מקלט ומהגרים וכן תושבי מזרח ירושלים ופלשתינים. ברור אם כן כי מימוש הזכות לבריאות עבור הילדים, כאשר מדובר באוכלוסיות שחוות רבדים שונים של הפלייה, הנו מורכב עד מאד, ומחייב במקביל למתן מענה משפטי פרטני, חשיבה רחבת היקף על הזכות לבריאות של ילדים מאוכלוסיות מוחלשות.

 

למידע נוסף על הפרוייקט ניתן לפנות לעורכות הדין שירן רייכנברג ודנה רוטשילד מהקליניקה לזכויות ילדים ונוער.