Table of Contents

הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר מבקשת להצטרף להליך כ"ידידת בית המשפט"

clinic6

 

ביום חמישי היה לנו יומנו בבית המשפט העליון - הקליניקה בשם התנועה לחופש המידע ביקשה מבית המשפט העליון לאפשר לה להצטרף כידידת בית משפט להליך ערעור שחברת פייסבוק הגישה נגד אבי לן, משתמש של הפלטפורה. אנחנו טוענים שיש להכיר בפייסבווק כגוף דו מהותי לעניין הסרת תכנים, וככזו לחייב אותה לשקיפות והליך הוגן מול משתמשיה. עכשיו אנחנו ממתינים להחלטת בית המשפט בבקשה.

ראו אודות הדיון בבית המשפט

הקליניקה לזכויות דיגיטליות ולזכויות אדם במרחב הסייבר - דיון בבית המשפט