Table of Contents

הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר ייצגה בהצלחה שתי פונות שסבלו מהטרדות מיניות חמורות בטלפון וברשתות החברתיות

clinic2

הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר ייצגה בהצלחה שתי פונות שסבלו מהטרדות מיניות חמורות בטלפון וברשתות החברתיות, לאחר שאנשים לא ידועים התחזו אליהן באתרי הכרויות.
בעקבות פניה שלנו לאתר OkCupid פרופיל מתחזה אחד אותר ונחסם. האתר הבטיח כי נעשה שימוש באמצעים שונים על מנת להבטיח כי לא ניתן יהיה לפתוח פרופיל דומה בעתיד.
האתר הישראלי טוטאלצ'ט בו נוצר הפרופיל השני אינו משיב לפנייתנו. לשמחתנו, הפונה האמיצה פרסמה על ההטרדות שהיא חווה ברשת החברתית. בעקבות הפרסום, יצרה איתה קשר אישה שסבלה מהטרדות דומות, והסתבר כי הפוגע הוא אדם ששתיהן מכירות, והוגשה נגדו תלונה במשטרה.