Table of Contents

הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר הגישה בקשה בשם התנועה לחופש המידע להצטרף כידיד בית משפט לעתירה בבית המשפט העליון

clinic6

הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר הגישה בקשה בשם התנועה לחופש המידע להצטרף כידיד בית משפט לעתירה בבית המשפט העליון. העתירה שהוגשה על ידי האגודה לזכויות האזרח וארגון עדאללה תוקפת את יחידת הסייבר בפרקליטות המדינה בטענה כי בקשות ממתווכי תוכן באינטרנט להסיר תוכן שפורסם על ידי צדדים שלישיים נעשית ללא סמכות. אנחנו מצטרפים לעמדה זו, ומרחבים אודות היעדר שקיפות מספקת אודות הליך בקשות להסרת תכנים, הן מפעולות המדינה והן מפעולות מתווכי התוכן.