Table of Contents

הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר ביקשה לחשוף את ההסכם התקשרות בין משרד הבריאות לבין חברות סיניות לצורך עריכת בדיקות לנגיף הקורונה

clinic1

הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר חברה למומחי פרטיות שונים בפניה למשרד הבריאות בבקשה לחשוף את ההסכם התקשרות בינו לבין חברות MyHeritage ו – BGI הסיניות לצורך עריכת בדיקות לנגיף הקורונה, עליו פורסם בתקשורת. זאת על מנת להבטיח הגנה מספקת לפרטיות הנבדקים, ולמידע הגנטי או מידע אחר של הנבדקים בעקבות הסכם שכזה.