Table of Contents

הקליניקה לדיני סחר והשקעות בינלאומיים הצטרפה לרשת הקליניקות הבינלאומית והיוקרתית TradeLab

clinic6

 

אנו שמחים לבשר על הצטרפותה של הקליניקה לדיני סחר והשקעות בינלאומיים לרשת הקליניקות הבינלאומית והיוקרתית  TradeLab.

לאמנות בינלאומיות בתחומים כלכליים, כמו הסכמי ארגון הסחר העולמי (World Trade Organization – WTO), הסכמי סחר אזוריים והסכמי הגנת השקעות, יש השפעה משמעותית בכל תחומי הכלכלה, החברה והסביבה. העיסוק בתחום מחייב רמת מומחיות ייחודית וגבוהה, בייחוד בתקופה הנוכחית, בה חלים שינויים רבים ביחסים הכלכליים הבינלאומיים. הקליניקה הוקמה ביוזמת פרופ' תומר ברודי מהפקולטה למשפטים והמחלקה ליחב"ל ובעזרת ד"ר מרשה הרפז (לשעבר ממשרד הכלכלה) כדי לסייע בפיתוח מומחיות זו בקרב סטודנטים בפקולטה למשפטים, ולסייע לגופים שונים בניתוח השלכות מדיניות של דיני הסחר וההשקעות. בשנתה הראשונה עסקה הקליניקה בהכנת חוות דעת עבור משרד הכלכלה בקשר לסכסוכים משפטיים בין מדינות במסגרת ה-WTO  ותלמידיה אף עברו הכשרה מיוחדת לצורך זה מטעם ה-WTO . בשנתה השנייה מכינה הקליניקה חוות דעת בנושאים של רפורמות בדיני הגנת ההשקעות הבינלאומיים על רקע צמצום החופש הרגולטורי של מדינות - אחת עבור משרד ממשלתי בישראל, ואחת עבור משרד הכלכלה של מדינת בוסניה והרצגובינה.

רשת TradeLab הינה רשת בינלאומית של קליניקות משפטיות העוסקות בדיני סחר והשקעות בינלאומיים שהוקמה לפני כעשור, על מנת לקדם חינוך משפטי בתחומי הכלכלה הבינלאומית, תוך דגש על מתן ייעוץ למדינות מתפתחות וארגונים לא-ממשלתיים. בסיסה של רשת TradeLab הוא בז'נווה בשווייץ, וחברות בה קליניקות של אוניברסיטאות מובילות בתחום מרחבי העולם כמו Graduate Institute of International and Development Studies Georgetown University, Queens University, Jindal University, University of Ottawa.  בשבוע שעבר אישרה האסיפה הכללית של TradeLab הצטרפות של שלוש קליניקות נוספות של Monash University במלבורן,  National University Singapore,  והקליניקה של האוניברסיטה העברית בירושלים. הקבלה אושרה לאחר תהליך בחינה יסודי של איכות ההוראה, ההנחיה והתוצרים של הקליניקה. החברות תאפשר לקליניקה להעניק ייעוץ לקשת רחבה יותר של גופים ברחבי העולם וליהנות משיתופי פעולה עם קליניקות אחרות.