Table of Contents

הישג לקליניקה לזכויות נשים בעבודה

clinic6

בעקבות עתירה שהגישה הקליניקה לזכויות נשים בעבודה במרכז לחינוך משפטי קליני, יחד עם איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, בשם האיגוד ומרכז סיוע ירושלים, הודיעה נציבות שירות המדינה כי תקיים זכות ערר וחובת יידוע והנמקה במקרה של אי-העמדה לדין משמעתי בתלונות על הטרדה מינית והתנכלות בשירות המדינה.

העתירה התבססה על חובותיה המנהליות של נציבות שירות המדינה, כגוף ציבורי, לקיום שימוע ולהנמקת החלטות, החלות עליה גם בכובעה כמעסיקה. בנוסף, מתבססת העתירה על הדמיון הרב בין ההליך המשמעתי באגף המשמעת לבין ההליך הפלילי, בו קיימת זכות ערר לנפגע/ת העבירה וכן מוטלת על מערכת האכיפה החובה ליידע את נפגע/ת העבירה בנימוקי ההחלטה שלא להגיש כתב אישום. לבסוף, נטען בעתירה כי מתן זכות ערר במקרה של הטרדות מיניות במקום העבודה, מהווה חלק מזכותה של העובדת לכבוד ולשוויון מגדרי במקום העבודה.
בתגובה לעתירה, הנחה פרקליט המדינה להנהיג פיילוט של שנתיים, במסגרתו תינתן זכות ערר לנפגעות עבירות מין על אי נקיטת הליכים משמעתיים בנציבות שירות המדינה.   
בנוסף, הנחה פרקליט המדינה כי מעתה, יידע אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה כל נפגעת החפצה בכך, על ההחלטה שלא לחקור או שלא להגיש תובענה משמעתית, במכתב מנומק. 
 
בהודעת אגף המשמעת בנציבות ופרקליטות המדינה צוין כי "ההתמודדות עם תופעת ההטרדות המיניות וההתנכלות ניצבת בראש סדר העדיפויות של נציבות שירות המדינה" וכי הנחיית פרקליט המדינה בעניין ניתנה "לאור אופיה הייחודי של עבירת ההטרדה המינית והצורך לנהוג בנפגעיה ברגישות יתרה...".
 
הקליניקה לזכויות נשים בעבודה ואיגוד מרכזי הסיוע בירכו על הודעת המדינה ועל הנחייתו של פרקליט המדינה, וציינו כי מדובר בבשורה אמיתית עבור ציבור נפגעות ונפגעי האלימות המינית, ובהישג גדול לא פחות למאבק הציבורי בתופעת ההטרדות המיניות בישראל, ובשירות המדינה בפרט, וכן כי לשון ההודעה מעידה על החשיבות הרבה שמייחסת המדינה לנושא ועל כוונת הנציבות לטפל בנושא ברצינות הראויה הנדרשת לעניין.
 
נזכיר כי העתירה מהווה חלק מפרויקט משותף של הקליניקה לזכויות נשים בעבודה עם איגוד מרכזי הסיוע ומרכז הסיוע בירושלים, שבמסגרתו פורסם דו"ח מקיף בנושא טיפול הנציבות בתלונות על הטרדה מינית ופעולותיה למניעת התופעה. הדו"ח נכתב על בסיס פניות של עובדות מדינה, נפגעות הטרדה מינית והתנכלות, למרכז הסיוע בירושלים, אשר תיארו, בין היתר, את תחושות חוסר האונים והפגיעה לנוכח אי-יידוען בהחלטות אגף המשמעת והיעדר יכולתן לערור עליהן.
להודעת המדינה מיום 25.2.2016 ראו כאן.

 

 

FindUs_small_fb_circle_flat

לאתר הקליניקות

להסרה מרשימת התפוצה | דווח כספאם