Table of Contents

היועץ המשפטי לממשלה יצטרף גם הוא להליך אליו הצטרפה הקליניקה לזכויות אדם במרחב הסייבר כ"ידידת בית המשפט"

הקליניקה לזכויות נשים בעבודה

בהמשך לעמדת ידיד בית המשפט שהגשנו בשם התנועה לחופש המידע, בהליך הערעור של פייסבוק נגד אבי לן, בה טענו כי יש לחייב את פייסבוק בהליך הוגן ושקיפות כלפי משתמשיה בעת החלטות על הסרת תכנים - לבקשת בית המשפט, גם היועץ המשפטי לממשלה יצטרף להליך ויגיש עמדתנו עד ל - 1.12.2019. נוסיף לעדכן כמובן.