Table of Contents

הטרדות מיניות כלפי אנשים עם מוגבלות

 

בשנה שעברה טיפלה הקליניקה בפנייה של בחורה עם מוגבלות שכלית שחוותה הטרדה מינית במפעל מוגן בו עבדה, ולאחר המקרה הועברה למפעל אחר. הטיפול במקרה חשף מציאות לא פשוטה בכל הנוגע לזכויותיהם ומעמדם של אנשים המועסקים בפעלים מוגנים, כמו גם לנפוצות התופעה של הטרדות מיניות כלפי אנשים עם מוגבלויות שכליות ואחרות. 

לפיכך, החליטה השנה הקליניקה לקדם את הטיפול בנושא מכמה זוויות שונות:


1. תקנון מותאם: הקליניקה, תוך שיתוף פעולה עם עמותת אלווין ישראל, הקימה קבוצה שתפקידה להנגיש ולהתאים את תקנון הטרדה מינית עבור אנשים עם מוגבלות שכלית. בקבוצה לוקחים חלק סטונדטיות וסטודנטים מהקליניקה ואנשים עם מוגבלות המועסקים במסגרות של עמותת אלווין, בליווי מקצועי של אנשי צוות מעמותת אלווין. הקבוצה נפגשת אחת לשבועיים, וביחד מנסחת את התקנון באופן מותאם ונגיש


. 2. הצעת חוק: הקליניקה מנסחת הצעת חוק הבאה להחיל את החובות החלות על מעסיק מכוח חוק הטרדה מינית, גם במסגרות של תעסוקה מוגנת. החוק הקיים מטיל אחריות אזרחית על מעסיקים לפעול למניעת הטרדות מיניות במקום העבודה ולטפל בתלונות על הטרדות מיניות, באמצעות חובות שונות הקבועות בחוק (החובה לתלות תקנון, למנות ממונה, לטפל במהירות וביעיליות בתלונות על הטרדה מינית, האיסור לפגוע בתנאי העבודה של המתלוננת ועוד). הקליניקה סבורה כי יש להחיל חובות אלה גם במסגרות תעסוקה מוגנת, על אך שלא מוכרת בהם מערכת יחסי עובד-מעביד, וזאת לאור תכלית החוק למניעת הטרדה מינית ובפרט לאור נפוצות התופעה של הטרדות מניות כלפי אנשים עם מוגבלות שכלית. לפיכך פועלת הקליניקה לשינוי החקיקה בעניין זה.


3. הדרכות: סטודנטיות וסטודנטים מהקליניקה מעבירים הדרכות למניעת הטרדה מינית לאנשי צוות בעמותות העוסקות בהשמה של אנשים עם מוגבלות שכלית ונפשית במקומות עבודה. בהדרכה ניתן דגש על היבטים הנוגעים להטרדות מיניות כלפי אנשים עם מוגבלות, כגון התאמות בהליך גביית התלונה והכשרה של הממונות בעניין זה, פעולות מוגברות למניעת הטרדות מיניות ועוד.