Table of Contents

דבר הסטודנט

 

דבר הסטודנט/ הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית

שמי שי, סטודנט בשנה השנייה בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. השנה לקחתי חלק במרכז לחינוך משפטי קליני במסגרת פעילות הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית. קליניקה זו מתמקדת בליווי עסקים קטנים שהוקמו, לרוב, על ידי א/נשים מקבוצות מוחלשות, ומעניקה להם ייעוץ משפטי מקיף לעסק - החל משלב גיבוש ומיקוד הרעיון, עובר בשלב ההקמה של העסק וכן במהלך הניהול השוטף של העסק. 


בתחילת השנה, נתבקשנו לבחור בין שלושה פרויקטים מרכזיים של הקליניקה, כאשר כל פרויקט עוסק בצורך חברתי-כלכלי חיוני אחר. השנה הקליניקה עסקה בפרויקט סיוע לרוכלים במזרח ירושלים כנגד המדיניות הלא מוצהרת של העירייה בעניין אי חידוש רישיונות. פרויקט נוסף קשור לעסקים חברתיים. באשר אליי, בחרתי בקידום הצעת חקיקה להיוון קצבת האבטלה ליזמים עסקיים. מטרת הפרויקט הינה לאפשר לזכאים לדמי אבטלה, לקבל את סכום הקצבה לה הם זכאים משך תקופת הזכאות כמענק מהוון בתחילת התקופה, בכדי שישמש כהון ראשוני להקמת עסק. הרעיון לפרויקט התחיל מכך שאחד החסמים המרכזיים של בעל עסק קטן הוא המימון, בדגש על מציאת מקור מימון ראשוני לעסק. לכן, מתן אפשרות של קבלת קצבה מהוונת בתחילת תקופת האבטלה, מסייע באופן משמעותי להקמת העסק.


במסגרת פעילותנו, לצד עבודה במישור האקדמי והמחקרי, ניתנה לי ולשאר החברים בקבוצה (ניצן ספינקה, איתי כהן, שקד בן-עמי ועזרא מנג'ד) הזדמנות יוצאת דופן לקדם את הצעת החוק, באמצעות הצגתה בפני גורמי מפתח במגזר העסקים הקטנים בישראל. תוך שנה אחת בקליניקה זכיתי להתנסות בהצגת פרויקט שאני אמון עליו ומאמין בו בפני אנשים רמי דרג בתחום, בין היתר במסגרת פגישה אישית עם סמנכ"ל המרכז לטיפוח יזמות בירושלים, פגישה של חברי הצוות עם חברי לשכת המנכ"ל של המוסד לביטוח לאומי ואפילו נוכחות בהצגת הפרויקט ע"י מנחת הקליניקה, עו"ד לנא ורור, בפני ועדת הכלכלה של הכנסת. במהלך הדרך, הגורמים השונים נתנו את ברכתם לפרויקט, והמוסד לביטוח לאומי ומט"י אף הפכו שותפים לקידום הפרויקט. 


קביעת הפגישות ותיאומן אינה פרי עבודתה של הקודמים לנו, על אף שאלו סיפקו בעבודתם ובמחקרם תשתית נוחה ביותר. פעילות זו החלה במסגרת עבודת הקליניקה בשנה הנוכחית, כאשר ניתנה לנו יד חופשית בפיתוח הפרויקט, תוך חניכה צמודה וסיוע מקיף ממנחת הקליניקה המנוסה. בזכות מצב עניינים זה, יחד עם הרגשת המחויבות לרעיון והחיבור אליו, זכינו לתחושת העצמה אישית יוצאת דופן. מעבר לעבודה המעשית השגרתית החשובה והמתגמלת לכשעצמה בקליניקה, אין ספק כי הפגישות עם בכירי מגזר העסקים הקטנים ובכירי חברי הכנסת, שכנועם בחשיבות ויעילות הפרויקט, קבלת האור הירוק, וכן, אפילו העובדה שאלו זכרו את שמותינו הפרטיים - כל אלו גם יחד יצרו חוויה שלרגע לא האמנתי שאזכה לה בשנותיי הראשונות כעורך-דין, לא כל שכן בהיותי סטודנט מן המניין.


 

שי בלץ, סטודנט שנה ב', הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.