Table of Contents

דבר הסטודנטית

 

שמי קרן בן צבי ובמסגרת לימודיי בשנה ב' בפקולטה למשפטים, אני לוקחת חלק בפעילות הקליניקה לזכויות ילדים ונוער בהנחיית עורכות הדין חגית בורוכוביץ' ושירן רייכנברג. הקליניקה לזכויות ילדים ונוער כוללת שני פרויקטים - פרויקט "דיני רחוב" ופרויקט הייצוג המשפטי. הפרויקטים מתבססים על מתן סיוע משפטי לבני ובנות נוער בסיכון, לצד העצמה, רכישת ידע משפטי והקניית תחושת שליטה מחודשת בחיי הנערים/ות.

 

בשנה האחרונה לקחתי חלק בפרויקט הייצוג המשפטי, הכולל מתן סיוע וייצוג משפטי לנערים ונערות בסיכון, במגוון הליכים. כעת, לאחר כשנה של עבודה מאומצת, נוכחתי לדעת שערכה של הקליניקה בא לידי ביטוי לא רק בממד המשפטי-מקצועי של הפעילות הקלינית, אלא גם בממד החברתי - חיזוק ידיהם של קורבנות עבירה, תמיכה בהם כאשר הם מנסים להשיב לעצמם את תחושת השליטה שאבדה בעקבות הפגיעה, ומתן תמיכה ואף אוזן קשבת שספק אם היא ניתנת להם/ן באתרים אחרים בחייהם.

 

עבודת הייצוג של קורבנות עבירה היא עבודה מאתגרת, בין היתר בשל חוויות החיים הקשות שעברו הנערים/ות, אשר צפות ועולות לנגד עיניהם במהלך ההליך המשפטי. לא תמיד הקורבן בשל להגיש תביעה משפטית, ופעילות משפטית שכזו מחייבת רגישות, סבלנות ובעיקר הבנה כלפי הנפגעים/ות - מה שמוביל ליצירת קשרים חזקים בינינו לבין הנערים/ות.

 

בשבועות האחרונים אני מסייעת לעו"ד חגית בורוכוביץ' בטיפול בתיק חדש של קטינה נפגעת עבירת מין. הקטינה פנתה לקליניקה לאחר שהגיע מועד השחרור של האדם אשר תקף אותה מינית כמה שנים קודם לכן. הדבר עורר בקטינה חרדה עזה ואף גרם להתדרדרות במצבה הנפשי, וזאת לאחר שנים של טיפול והליך שיקום איטי ומסורבל. בקשתה של הקטינה הייתה להרחיק את התוקף מסביבת מגוריה, מכוח חוק המגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת קורבן העבירה, התשס"ה-2004. בהתבסס על חוק זה, בית-המשפט יכול להרחיק עבריין מין אף מביתו שלו, במידת הצורך, וככל שיראה לנכון לעשות כן, לצורך הגנה על נפגע/ת העבירה.

 

במקרה הנדון, סברתי שהצדק מחייב הרחקה מוחלטת של אותו פוגע, לא רק מביתו שלו אלא גם מכל מקום אחר אליו עתידה הקטינה להגיע, וזאת מתוך רצון לספק לה הגנה מפניו. יחד עם זאת, במהלך הטיפול בבקשה, נוכחתי לדעת שמערכת המשפט איננה מונעת משיקולי צדק בלבד. במסגרת הליך קבלת ההחלטה יש לשקול שיקולים שונים, ובין היתר גם את זכויותיו של הנאשם עצמו. בדיון שנערך בנושא ביום ה-11.6.14, הורה בית המשפט השלום ברחובות על מתן צו הרחקה לנאשם, המתגורר במרחק של כ-50 מ' מהקטינה שנפגעה מינית על ידו. ההחלטה ניתנה באופן תקדימי ובניגוד לפסיקה הקיימת, על פיה לא ניתן להרחיק פוגע מביתו, אלא בהסכמת הצדדים.

 

מעבר לתוצאה המבורכת עבור הקטינה אותה ייצגנו, אין ספק כי למדתי רבות מעצם העבודה על התיק. בעיניי, הקליניקה לזכויות ילדים ונוער שונה בנוף לימודי המשפטים בפקולטה, שכן היא עוסקת באופן ישיר בהשפעת המשפט על החברה, ואף עושה זאת מהזווית הפרקטית של עולם המשפט ולא באופן תיאורטי בעלמא. הפעילות בקליניקה היוותה חוויה פוקחת עיניים ומשמעותית עבורי. במהלך השנה רכשתי ידע פרקטי רב. בתוך כך, למדתי כיצד לנסח כתבי תביעה, לבנות טיעונים משפטיים ואף לבצע מחקרים משפטיים פרקטיים שיסייעו לי לחזק את טיעוניי. לא פחות חשוב מכך, זכיתי לסייע לבני/ות נוער נפגעי עבירה אשר נטו לראות במערכת המשפט ככזו הפועלת נגדם, ואולי אף הצלחתי להעניק להם את התחושה שיש מי שמכיר בעוול שנעשה להם ועומד לצדם במאבק לצדק.