Table of Contents

בעקבות תביעה של הקליניקה לרב-תרבותיות ומגוון: חברת "רדיו ללא הפסקה" תפצה סטודנטית ב-25 אלף שקלים

 

Clinic

 

בעקבות תביעה של הקליניקה לרב-תרבותיות ומגוון: חברת "רדיו ללא הפסקה" תפצה סטודנטית ב-25 אלף שקלים

 

בית המשפט פסק כי תחנת הרדיו תפצה צעירה, סטודנטית באוניברסיטה העברית, לאחר שהתחנה פרסמה תמונה של הסטודנטית שצולמה ברשות הרבים, כאילוסטרציה לתמיכה במחבל. "הפרסום גרם לי לסכנה מוחשית", סיפרה הסטודנטית בדיון שנערך השבוע בבית משפט השלום בירושלים.

התביעה כנגד רדיו ללא הפסקה הוגשה בחודש פברואר האחרון על ידי הקליניקה לרב-תרבותיות ומגוון הפועלת במרכז לחינוך משפטי קליני של האוניברסיטה העברית ובשיתוף המרכז לחקר הרב תרבותיות  והמגוון.

על פי כתב התביעה, הסטודנטית גילתה לתדהמתה בראשית חודש אוקטובר 2015 כי תמונתה "מככבת" בידיעה על תמיכה במחבל. בכיתוב לצד תמונתה נכתב "עובדת פלאפון פוטרה לאחר שקראה למחבל בפייסבוק 'אהובי': 'הוא לא נולד מחבל..".הכיתוב התייחס לידיעה שפורסמה בהרחבה בכלי התקשורת המקוונים, לפיה עובדת פלאפון פוטרה בשל תמיכה במחבל. אלא שלסטודנטית, שמעולם לא הביעה תמיכה במחבלים, לא היה כל קשר לידיעה הזו. מונתה שנלקחה ברשות הרבים נבחרה, ללא הסכמתה כמובן, לככב בידיעה, בשל היותה של הסטודנטית ערביה, ובפרט כזו העוטה עליה חיג'אב כבת לעדה המוסלמית, הופכת אותה ל"תמונת אילוסטרציה" הולמת לתיאור שהופיע בידיעה.

במהלך הדיון שהתקיים בשבוע שעבר הסכימה תחנת הרדיו לפצות את הסטודנטית ב-25 אלף שקלים. השופט אברהם רובין נתן להסכמות בין הצדדים תוקף של פסק דין.


לכתב התביעה:
http://old.law.huji.ac.il/upload/The_Multiculturalism_and_Diversity_Clinic.pdf

 

 

Clinic01

 

דנה צדיק
המרכז לחינוך משפטי קליני

הפקולטה למשפטים
האוניברסיטה העברית בירושלים
טלפון: 02-5882554
פקס: 02-5882544
law_clinics@savion.huji.ac.il
www.cle.huji.ac.il