הקליניקה לתמיכה וליווי מערכתי לקראת סוף החיים

הקליניקה לתו"ם – תמיכה וליווי מערכתי לקראת סוף החיים

אודות הקליניקה

הקליניקה לתו"ם תספק ייעוץ וסיוע משפטי וכן ליווי ותמיכה לחולים ואחרים המעוניינים להסדיר סוגיות שונות הנוגעות באופן רחב לסוף החיים. הקליניקה, המהווה חלק מהמרכז לתו"ם – תמיכה וליווי מערכתי לקראת סוף החיים של האוניברסיטה העברית – תפעל מנקודת מבט הוליסטית, תוך שאיבת השראה מניסיון שלוש הדיסציפלינות, רפואה, עבודה סוציאלית ומשפט בסוגיות של סוף החיים.