מפעילות הקליניקה

בשנים תשע"ו ותשע"ה, התמקדה הקליניקה בסוגיות אלו: הנגשה לשונית ופיזית של לשכת ההוצאה לפועל בירושלים ושל לשכת התעסוקה במזרח ירושלים לפלסטינים תושבי העיר; מאבק בתנאי סף מפלים בכניסה לעבודה; קידום הזכות לחינוך עבור ילדי עיסאוויה; קידום הזכות למעמד עבור קטינים מחוסרי מעמד שנולדו בישראל ושננטשו; קידום הזכות לבריאות של קטינים מבקשי מקלט; קידום ההגנה על הזכות לחופש התנועה בעת חירום; קידום הצעת חוק להגברת האפקטיביות של החובה לחקור תלונות על עינויים; קידום הזכות לשיקום של מבקשי מקלט שנפלו קרבן לעינויים בסיני או בארץ מוצאם ועוד.

 

עדכונים מפעילות הקליניקה בתשע"ה 

1.      הקליניקה הגישה ערר בנוגע להחלטת מנהלת תיאום וקישור שלא לאשר איחוד משפחות ושהייה בארץ לבני משפחה שפנו לקליניקה. הערר נגע בשאלות של מרכז חיים והזכות לאיחוד משפחות. לערר. 2.      הקליניקה הגישה הערות לתזכיר חוק ולהצעת חוק (חקירת חשודים בעבירות ביטחון) לוועדה לביטחון פנים ולוועדת חוקה, חוק ומשפט (21.6.2015). להערות לתזכיר החוקלהערות להצעת החוק

3.      הקליניקה פירסמה נייר עמדה בנושא "חופש התנועה ואופן הגבלתו בירושלים המזרחית", וזאת בעקבות גל החסימות הזמניות והקבועות של הכניסות לשכונות בירושלים המזרחית דוגמת ג'בל אל-מוכבר, עיסאוויה וא-טור, מאז אירועי יוני 2014. לנייר העמדהלמצגת בנושא

4.      בעקבות תצפיות בלשכת הוצאה לפועל בירושלים ופניות שהגישה הקליניקה בנושא בשנה"ל תשע"ד, הקליניקה פנתה השנה לרשות האכיפה ולמשרד המשפטים והגבייה בדרישה להנגיש את הליכי ההוצאה לפועל בלשכה בירושלים לדוברי ערבית באמצעות תרגום השלטים, הטפסים ומכתבי האזהרה הנשלחים ללמעלה משליש מתושבי העיר שאינם דוברי עברית. כמו כן, הקליניקה דרשה להעסיק פקידות/ים דוברי/ות ערבית בלשכה. בסופו של ההליך, הפנייה נענתה בחיוב, ובתחילת חודש יוני נתבשרנו כי רשות האכיפה והגבייה תפעל להנגשה לשונית. הקליניקה תמשיך לעקוב אחר מימוש ההתחייבויות. לפנייהלהמשך מעקבלתגובה של רשות האכיפה והגבייה.

  

עדכונים מפעילות הקליניקה בתשע"ד

1.      הקליניקה ניסחה נייר עמדה המנתח את חובותיה של מדינת ישראל כלפי קטינים מבקשי מקלט בתחום שירותי הרווחה על בסיס התחייבויותיה של ישראל מכוח משפט זכויות האדם הבינלאומי. לקריאת נייר העמדה.

2.      הקליניקה בשיתוף מרכז מינרבה לזכויות האדם, ניסחו מדריך לכתיבת דוחות צללים לוועדות לזכויות האדם של האו"ם. לקריאת טיוטת המדריך.