הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות פועלת לקידום שילובם של אנשים עם מוגבלות בחברה ולמימוש זכויותיהם, בעיקר סביב סוגיות הקשורות להשכלה גבוהה ותעסוקה. במסגרת שיעורי הקליניקה נלמדים הנושאים הבאים: תיאוריית מוגבלות; שוויון ושילוב בראי המשפט, שינוי חברתי על-ידי המשפט, וכן תיאוריות של עריכת דין חברתית.

הקליניקה עוסקת במתן ייעוץ משפטי חינם לפונים/ות פרטיים/ות ולארגונים חברתיים העוסקים בתחום המוגבלות; בקידום חקיקה ושינוי מדיניות; עבודה על תיקים עקרוניים - כולל הגשת עתירות לבג"ץ; וכן פעילות שמטרתה העלאת המודעות ציבורית לנושאים בהם הקליניקה עוסקת. 

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות