הקליניקה לנשים וכלכלה

הקליניקה לזכויות נשים בעבודה נפתחה על רקע התופעה הרווחת של הפרה של זכויות עובדות בשוק העבודה. הבחירה להתמקד בנשים נעשתה  הן משום ששוק העבודה איננו רגיש דיו לצרכים נשיים "ייחודים" - כגון במקרים של הטרדות מיניות, הריון, לידה ועוד; והן בשל מאפייניו הייחודים של שוק העבודה הישראלי - מקבלי ההחלטות הם לרוב גברים ודמותו של העובד האידאלי הינו דמות של גבר המחויב למקום העבודה בלבד, ללא כל מחויבות טיפולית/משפחתית נוספת. כתוצאה מכל אלו, נשים רבות חשופות כיום לאפליה בקבלה למקומות עבודה, להסללה למקצועות "נשיים" המדורגים חברתית וכלכלית במיקום נמוך ולפגיעה שיטתית ונמשכת בתנאי השכר שלהן ובהטבות נלוות.

במסגרת עבודת הקליניקה נבקש לקדם את מעמדן וזכויותיהן של נשים בשוק העבודה (בדגש על נשים חרדיות, ערביות ועובדות צווארון כחול) הן באמצעות הכלי המשפטי-קהילתי, המתבסס על מתן סיוע לפרט תוך העצמה ויידוע זכויות, והן באמצעות קידום שינוי מדיניות הכולל ניסוח תיקוני חקיקה, ניירות עמדה וגיבוש מודלים חלופיים למצב הקיים.

הקליניקה לזכויות נשים בעבודה נפגשה עם ח"כ מרב מיכאלי והציגה בפניה גרסה מעודכנת של הצעת החוק בנושא הסדרי עבודה גמישים